:وهکن: غرب به جز مذاکره، گزینه دیگری نیسترب بر خلاف میل خود را باید برای اجرای یک عمل سیاسی اعلام کرد، زیرا توافقی ح.

محسن کوهکن در گفت و گو با گزارش، درباره مذاکرات وین اظهار کرد: هزینه حمل ۲۰۰ ساله و مخصوصاً ۴۰ سال آخر به این نتیجه می رسد که در آنجا که بر مواضع خود می گوید و حرف را می دهد، گرچه خود هزینه می دهد. اما مقدار نسبت به ارزش ها بدست آورده ایم. اما اگر ترسیده ایم یا تسلیم نظریه پردازانی شد که شجاعت یا استقلال فکری نمی کند، شکست خورده است. این پردازان فکر می کنند خدمت می کنند و از کشور کوتاه آمده اند و در مقابل امتیاز داده اند، اما نتیجه عکس نظریه گرفته و خدمتی به کشور نکرده اند.

وی با اشاره به تجربه یاسر عرفات در سازش با آمریکا گفت: یاسر عرفات در آینده عمر خود یا ب در واقع همه این تجارب این است که باید در برابر غرب مخصوصاً آمریکا محکم بایستیم و اما حرف خود را منطقی و مستدل بزنیم، ولی اصل را براین بگذاریم که آنها دنبال فریب دادن ما هستند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما در تصمیم گیری باید داشته باشیم، موا برنامه تجارب و مطالعات خود می‌گویم که وقتی می‌بینیم باید نتیجه بهتری نسبت به وقتی داشته باشیم.

کوهکن با بیان اینکه تیم عامل ایران از ابتدا در همین حرکت حرکت کرد، افزود: البته قبل از پیش بینی هم بود که مسیر مقابل در برابر ایستادگی ما کوتاه بیاید. اکنون هم ما باید به دنبال اجرای تضمینات در مقابل باشیم. همچنین در مقابل قضاوت قبلی خود را اجرا کند.

ویان کرد: آمریکا به این نتیجه می رسد که جمهوری اسلامی ایران را با همه مشخصاتش. این ایران با رژیم صهیونسیتی کنار نمی آید و نمی تواند به قراردادهای دوره قاجار و پهلوی را تحمیل کند.

این فعال سیاسی افزود: قراردادی با ۲ مورد اما با ضمانت اجرا ارزش بیشتری از توافقی دارد که ۱۰ بند د. رب هم باید سر عقل بیاید و به گزارشات خود عمل کند. به هر حال ما سده و غرب را مجبور کرد که به توافق برسد و به آن عمل کند. امیدوارم خروجی این ها باشد که بدعهدی خنثی شود و در مقابل به عمل خود عمل کند. غرب بر خلاف میل خود باید این را تضمین کند که اگر توافقی حاصل شود، هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ایران در اوج اقتدار منطقه ای قرار دارد، گفت: آمریکا هم منطقه ای ایران ر. شهید سلیمانی خطر بیشتری برای آمریکا نسبت به سردار سلیمانی دارد. وقتی در کشوری به تصویر شهید سلیمانی جسارتی می شود، مردم اعتراض کرده و پلیس مجبور به عذرخواهی شد.

وهکن در پایان گفت: دیپلماسی از قدرت میدانی استفاده می کند و نباید دیگر صحبت کرد که اینگونش آن.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری