ونگی خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر مشخص شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای نحوه خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز بندهای (ز) و (هـ) شرح ۱۵ به شرح زیر تصویب شد.

ز- به نیرو نیرو داده می شود از شرکت تابعه نسبت به طریق شرکت های صندوق پروژه با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی به منظور تجهیز منابع، احداث و بهره برداری از پنج هزار (۵۰۰۰) مگاوات نیروگاه برق با مناطق محروم و مناطق محروم. اگر توسعه یافته، اقدام کند. معادل چهل و نه درصد (۴۹%) است. این سهم پس از تکمیل و بهره برداری نیروگاه های مذکور به بیست درصد (۲۰%) اهش می‌یابد. اجرای مشارکتی در این خصوص به عنوان قرارداد از بخش غیر دولتی، فراخوان و ثبت شرکت سها. امتیازات و سود حاصل از اجرای پروژه‌ها بر اساس سرمایه‌گذاری مشارکت‌کنندگان تسهیم می‌گردد.

هـ- رید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده و با احتساب هزینه سوخت نور.

انتهای پیام