ونه مشکلات ملکی را با وکیل حل کنیموکیل ملکی فردی است که مهارت او دعاوی ملکی وجود دارد. دعاوی ملکی مرتبط به آن دسته از دعاوی وجود دارد، که بین انسان و اموال غیر منقول می شود.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام گروه وکلای آردادیار، اموال غیر منقول عبارتند از اموالی که نمی تو. اگر بخواهیم آن را در یک دسته بندی قرار دهیم، عبارت از املاک و اراضی وجود دارد. در یک دسته بندی محدودتر، اراضی را می توان به داخل شهر و خارج از شهر تقسیم کرد.

در یک تقسیم بندی دیگر، می توانم، املاک، قابلیت تقسیم به املاک تجاری و مسکونی را دارند. دعاوی مرتبط به تمامی این اموال در مهارت وکیل ملکی وجود دارد.

در رفتن وکیل ملکی بیان می شود، وکیلی است که قابلیت دفاع و اقامه دعوای خانوادگی مثل طلاق و نفقه و فسخ نکاح و غیره است. اما مهارت و تفکر واقعی او در کار ملکی وجود دارد.

فرق دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی در دعوای تصرف عدوانی نیازی به پیش رویگری آیین نامه ها داد. اما در دعوای خلع ید، لازم است که هر نوع از آیین نامه ها دادرسی پیش روگیری شود.

· در هردو دعوا، امکان دریافت عقیده از سوی شاکی یا وکیل ملکی وجود دارد.

· در دعوای خلع ید بر اصل ماده ۱ ضابطه اجرای احکام، حکمی که صادر می شود، الزاماً بایست قطعی بوده است. در حالی که در دعوای تصرف عدوانی فورا قابل اجرا است و الزامی به قطعی شدن و اصدار اجرایی نیست و در دعوای تصرف عدوانی هم اینگونه درخواست دریافت عقیده از سوی وکیل ملکی مانع از اجرای آن نخواهد بود.

· در دعوای تصرف عدوانی نیازی ندارد، شاکی، مالک باشد. چه بسا مباشر یا مستاجر یا خادم یا رعیت یا کارگر و هر فرد به نمایندگی یا نمایندگی یا به امانت که مال غیر را تصرف کرده است، توان به جانشینی مالک مطرح دعوا کند. اما در دعوای خلع ید، صرفاً چشمی که صاحب منفعت هستند یا وکیل ملکی یا قائم مقام یا نماینده قانو هستند.

در ذیل سوالات رایجی را که در دیره دعای ملکی در ذهن قابل تصور است پاسخگو بود:

اگر مستاجری حق ندارد ملکی را به دیگری منتقل کند آیا می تواند مالک را در این راه ملزم به آن کند

مستاجر ، بر اصل ضابطه مالک و مستاجر سال ۱۳۷۶ واجد این حق وجود دارد. جز این که مستاجر حق سرقفلی داشته باشد و مالک باشد از پرداخت این حق خودداری کند و چه سرقفلی به مستاجر دیگری واگذار شود، مالک، ملزم است که مغازه را به مستاجر جدید منتقل کند.

فرق افراز و تفکیک در فروش ملک مشاع چه هست؟

در شروطی که شرکا بر فروش ملک مشاع توافق نکنند، هر یک از آن ها این امکان را دارند که درخواست اف کنند.

نکته قابل توجه این است که در شروطی که جریان ثبت پایان ملک یافته باشد وکیل ملکی، درخواست افراز را به اداره ثبت مکانی که ملک در آن واقع شده است، تسلیم می کند.

نکته دیگر این است که در شروطی که مالکین مشاع بر تقسیم ملک تراضی داشته باشند، مالک، توان درخواست تفکیک خود را به وسیله وکیل ملک ملک اداره ثبت تسلیم به ثبت رساند و دیگر نیازی به درخواست افراز ندارد.

نحوه اصدار دستور دستور

اگر بین مالک و مستاجر قرارداد جاری و مدت قرارداد پایان و مستاجر ملک را انتخاب نکند موجر یا وکیل ملکی توان است به شورای حل اختلاف مراجعه کنید و مبلغ پیش اجاره را به این شورا پرداخت و درخواست اصدار انتخاب را بنماید. دستوری که از سوی شورای حل اختلاف صادر می شود، فوری و غیرقابل اعتراض وجود دارد.

دعاوی سرقفلی

مقصود از سرقفلی پولی وجود دارد که مستاجر برای صاحب شدن یک مکان تجاری به مالک تودیع می‌نماید. اما مالکیت عین ملک به موجر و مالکیت تعلق دارد و در مالکیت او باقی می ماند و برای بهره مندی از مالکیت مستاجر از ملک و قرارداد تجاری قراردادی با صاحب ملک منعقد می شود و این اجاره از سوی مستاجر به مالک تودیع می شود. مستاجر وقتی مبلغ سرقفلی را پرداخت می کند، در واقع تجاری بودن ملک را از مالکیت خریده است و مالک این حق است یعنی مالک ملکی است نه عین آن.

ونگی دریافت اجاره معوقه ملک مسکونی

وقتی بین مالک و مستاجر قرارداد اجاره منعقد می شود، اجاره بها به صورت ماهیانه در قرارداد بیان شده و مستاجر می شود در آغاز و یا انتهای هر ماه مبلغ در قرارداد را به مالک یا موجر بپردازد. اگر مستاجر از این وظیفه ی خود سربازند و اجاره ها عقب بیفتد مالک می‌توانند، وکیل ملکی اخذ کرده و د تا اجاره معوقه را درخواست کند.

در اجاره نامه شرطی مبنی بر این که اگر از سوی مستاجر با تأخیر پرداخت شود، درج م. بنابر این مالک، با در اختیار گرفتن وکیل ملکی می تواند برای فسخ اجاره نامه و مستاجر عمد نم.

شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت آریا دادیار به بهترین وکیل در این زمینه صحبت داشته باشید

انتهای رپرتاژ آگهی