ولایتی: رژیم صهیونیستی و عوامل آن کوچکتر از آن هستند که مقاومت اولیه را تضعیف کنند.مشاور امور خارجه مقام معظم رهبری با فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد.

به گزارش ایسنا. در این دیدار ابتدا وزیر امور خارجه سوریه با تشکر از مواضع مهم و تصمیمات مهم مقام معظم رهبری و جمهوری اسلامی ایران گفت: از مواضع مستحکم رهبری بسیار سپاسگزاریم. بالا، و ما آن را ضروری می دانیم. برای اطاعت از دستورات او عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران و همچنین سوریه این است که از تهاجمی که سال هاست سرزمین این کشور را به ناحق اشغال کرده است، جلوگیری کنند و از آن جلوگیری خواهیم کرد و موضع مقام معظم رهبری همیشه همین است. حلال مشکلات منطقه شد.

وی تاکید کرد: ایران به عنوان مهمترین کشور نهضت مقاومت تاکنون حمایت اساسی و موثری داشته است و از جمهوری اسلامی ایران به عنوان رهبر نهضت مقاومت در برابر آمریکا و نقشه نابودی آن تشکر می کنیم. منطقه.

علی اکبر ولایتی مشاور رهبری در امور بین الملل نیز در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از محور مقاومت یعنی سوریه یکی از مهمترین حلقه های طلایی این زنجیره حمایت کرده و می کند. این کشور ضمن رد مواضع اپوزیسیون این کشور، از سازش عمومی منطقه در خصوص نقشه های فلسطین و بدون شک از همکاری کشورهای عضو مقاومت برای بیرون راندن بقایای آمریکا از سوریه و سایر نقاط آمریکا حمایت می کند. ایالت ها. دولت باید به قوت خود ادامه دهد، جمهوری اسلامی ایران هرگز در این زمینه شکست نخواهد خورد، رژیم صهیونیستی و عوامل آن کوچکتر از آن هستند که شورش قدرتمند را تضعیف کنند.

ولایتی افزود: جمهوری اسلامی ایران پرچمدار نهضت مقاومت در منطقه همچنان مانند تا کنون از شما حمایت می کند.

در انتهای پیام