وفان به اُمیکرون / ۴ شرط گذر از پیک ششم با آسیب کمتردبیر بورد ایمنی شناسی کشور و عضو کمیته علمی کشوری مقابله با بیان اینکه اگر دو تا سه هفته بتوانید مدیریت درستی اعمال کنیم، بیشتر می تواند در کنترل اپیدمی به ما کمک کند، گفت: همچنین مردم اگر مراعات کنند تا این مرحله که مرحله طوفانی باشد. ممکن است را بگذاریم، می توان با آسیبی کمتر از این پیک گذشت.

دکتر وجگانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت وضعیت کشور، گفت: جای نگرانی و تاسف دارد که به مرگ‌های سه رقمی رسیده‌ایم. با این حال، اگر بتوانیم پروتکل‌های ماسک را رعایت کنیم و از ماسک استفاده کنیم، دورهمی‌ها و مهمان‌ها را واقعاً تعطیل کرده و از تجمعات در این مقطع زمانی پرهیز کرده‌ایم و در حالی که واکسیناسیون نوبت سوم را باید در اولویت قرار دهیم، می‌توانم این پیک را کنترل کنم. .

وی درباره ایجاد ارتباط در فعالیت‌های اجتماعی، گفت: باید در همه مکان‌های تجمعی، فاصله‌گذاری رعا. به عنوان اولا بهتر است در این شرایط به ویژه در شهرهای قرمز، مکانهایی مانند سینما، تئاتر و سایر مکانهای تجمعی سربسته، باز نباشند و اگر هم باز هستند، حتما فاصله گذاری را رعایت کنید و بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت را استفاده کنید. . در عین حال فعالیت‌های تجمعی غیرضرور باید متوقف شود و مواردی نیز با کمترین ظرفیت و مقدار کافی انجام شود

وجگانی ادامه داد: اگر دو تا سه هفته بتوانیم مدیریت درستی اعمال کنیم. فاصله‌گذاری، استفاده از ماسک، عدم برگزاری تجمعات و واکسیناسیون را باید انجام داد و انجام داد، بیشتا.

وی با بیان اینکه باعث افزایش دوباره مرگ‌های ناشی از وقوع واقعا غمانگیز می‌شود، گفت: هر چند که گفته می‌شود مرگومیر امیکرون کمتر است، اما وقتی میزان مرگ بسیار بالا رود، عددی هم بالا میرود. بنابراین باید به پایین آید و ویروس را در جامعه تغییر دهید تا به تبع آن مرگ و میر هم کاهش یابد، اما اگر از پی بردن و استفاده از ویروس‌ها در جامعه نابود شود، قطعاً مرگ و میر باز هم افزایش می‌یابد.

وجگانی تاکید کرد: ارزش اقتصادی با ماسک، بسیار زیاد است. افرادی که ماسک زده اند و فاصله می گیرند را رعایت کنند، بسیار در نتیجه از تجربه بیماری خواهند بود. باید توجه کرد حتی اگر میزان بستری و مرگ در اُمیکرون کم باشد، اما وقتی میزان مصرف بالا می‌رود.

وی درباره مهمترین سن درگیری در اُمیکرون نیز گفت: در حال حاضر در اُمیکرون برای جوانان و کودکان به همان اندازه که می‌توان افراد را درگیر کرد، اُمیکرون سنین پایین‌تر را درگیر می‌کند. باید در خانواده‌ها از کودکان مراقبت شود.

وجگانی ، آبریزش بینی ، گلودرد ، تب و … را از علائم اُمیکرون برشمرد و گفت: در حال حاضر هر بیماری ش. اگر مردم مراعات کنند تا این مرحله که مرحله طوفانی است را بگذارند، می توان با آسگذ.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری