وضعیت وخیم ۱۸۵ مبتلا به بیماری در فارسایسنا / فارس آخرین گزارش اعلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هم اکنون ۱۱۸۴ بیمار مبتلا به بیماری در بیمارستان بستری هستند

گزارش گزارش وضعیت ارزیابی وضعیت سیستمی روسیه در فارس، از ابتدایی این بیماری تا صبح امروز پنجشنبه ۵ اسفند، دو میلیون و ۴۸ هزار و ۳۵۲ تست تشخیص مولکولی و تست سریع در آزمایشگاههای فارس تهیه و شناسایی ۶۰۱ هزار و ۹۲۲ بیمار مثبت شده است.

این گزارش حاکیست، با بستری ۱۵۰ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون هزار و ۱۸۴ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد ۱۸۵ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های مراقبت های ویژه ICU ویژه دریافت می کنند. .

همچنین در ۲۴ گذشته ۱۲ مورد جدید فوتی کوید ۹ در فارسی ثبت شده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای بیماری ۷۴ ساعت به هفت هزار و ۲۲ نفر رسید.

گفتنی است، از هزار بیماری ابتدایی این بیماری بیماری ۵۸۲ ۵۶۸ و هم استانی مبتلا به کوید ۱۹ بهبود یافته است که از بیمارستان ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

گزارش این گزارش، مجموع تعداد دزهای تزریق شده واکسن در شهرستان های زیرمجموعه علوم پزشکی شیراز، به هفت میلیون و ۷۸۱ هزار و ۹۶ دز افزایش یافته است که از این تعداد سه میلیون و ۳۵۳ هزار و ۷۶۳ دز نوبت اول، سه میلیون و ۴۴ هزار و ۱۰۰ هزار تومان است. ُز دُز نوبت دوم و یک میلیون و ۳۸۲ هزار و ۸۱۶ دُز نوبت سوم واکسن بوده است.

انتهای پیام