وضعیت هواشناسی اجتناب کرده اند مازندران به همان اندازه نوروز ۱۴۰۱ایسنا/ مازندران مشاور و کارشناس {اطلاع رسانی} اداره کل هواشناسی مازندران فینال پیش سوراخ بینی هوای استان در آستانه نوروز را ادعا کرد و ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه در روزهای پایانی سال همراه خود ناپایداری مواجه هستیم، در روزهای ابتدایی نوروز ۱۴۰۱ هوای استان. نیمه ابری در کنار همراه خود افزایش ابر و در نیمه غربی احتمال بارش ظریف پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

سید احمد میرساداتی در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به پیش سوراخ بینی هوای استان مازندران، اظهار کرد: بر مقدمه تحلیل فینال نقشه های پیش یابی هواشناسی، هوای استان مازندران در روز جمعه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۰ تمیز به همان اندازه نیمه ابری است. همراه خود افزایش نسبی دما در بعدازظهر ابری در کنار همراه خود وزش باد و به طور قابل توجهی در نیمه غربی استان در کنار همراه خود بارش ظریف باران.

مشاور {اطلاع رسانی} و کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران در خصوص وضعیت جوی روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ ذکر شد: شنبه و یکشنبه ۲۷ و ۲۹ اسفند ماه، هوای سواحل، دشت و گسترش ها نیمه ابری در بعدازظهر و عصر در کنار همراه خود بالا برخورد کردن ابرها و در نیمه غربی همراه خود بارش ظریف در کنار {خواهد بود} و در ارتفاعات هوای تمیز به همان اندازه نیمه ابری در بعد اجتناب کرده اند ظهر و عصر در کنار همراه خود افزایش ابر پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

میرساداتی ضمن تبریک فرارسیدن نوروز باستانی به هموطنان پیش سوراخ بینی کرد وضعیت جوی مازندران در روز اول عید نیمه ابری و اجتناب کرده اند ظهر همراه خود افزایش ابر پیش سوراخ بینی شود و افزود: دوشنبه و سه شنبه اول در دومین روز اجتناب کرده اند عید نوروز، وضعیت جوی سواحل، دشت و گسترش های استان نیمه ابری به همان اندازه ابری به طور قابل توجهی در نیمه غربی در کنار همراه خود بارش ظریف باران و وزش باد است، با این حال در ارتفاعات تمیز به همان اندازه نیمه ابری به طور معمول است. ابرها

وی همراه خود پیش سوراخ بینی اینکه آسمان استان در روز چهارشنبه مورخ ۳/۱/۱۳۰۰ تمیز به همان اندازه نیمه ابری همراه خود افزایش نسبی دما پیش سوراخ بینی تبدیل می شود، افزود: اجتناب کرده اند اواخر وقت هوا گام به گام ابری در کنار همراه خود بارش باران ظریف {خواهد بود}. ارتفاعات غربی».

انتهای پیام/