وضعیت لرستان خاص است – ایسناایسنا / لرستان نماینده ولی‌فقیه در لرستان وضعیت استان خاص است.

حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در دیدار با وزیر کشور که امروز ۱۶ اسفندماه صورت گرفت، اظهار کرد: دولت سیزدهم فرصتی است برای جبهه انقلاب و برای مردم لرستان که آرزوها و مطالب دستیافتنی دارند.

وی بیان کرد: بعد از نهاد ریاست جمهوری وزارت کشور کانونی‌ترین مرکز در میان وزارت خانه‌ها است و از جهت جایگاه حقوقی و جایگاهی که شخص آقای وحیدی بسیار مهم است.

امام جمعه خرمآباد کشوران کرد: مردم لرستان، نخبگان، فرهیختگان، برجستگان و ایثارگران و جانبازان، بعد از رئیسجمهور نگاهشان به وزارت و شخص وزیر است.

شاهرخی اضافه کرد: باید این ارتقای فرهنگی رقم بخورد و پیشرفت اقتصادی حاصل شود و تصمیمات سفر رئیسجمهور با یک سرعت و با یک آهنگ قابل قبول به سمت اجرا برود و از جلوی آنها برداشته شود.

وی بیان کرد: وضعیت استان ما یک وضعیت خاص است و وزارت کشور اطلاعات کاملی از چالش‌ها و آسیب‌های موجود دارد آن شاالله این طرحات سفر اجرایی شود و حل شود و خود را در زندگی مردم نشان دهد.

نماینده ولیفقیه در لرستان ادامه داد: سدهای که در حال احداث، تکمیل و مطالعات آنها هستند انجام شده است. سرعت گرفتن.

شاهرخی اظهار کرد: جذب نیرو و مهندسین و کار با توجه به وضعیتی که استانی ما دارد این افراد بومی هستند و در سد بختیاری در لرستان هم در جذب نیرو، احداث و پیمانکارهای آن مورد بررسی قرار می گیرند.

وی با اشاره به شبکه های آبیاری، توضیح داد: یکی از مشکلات ما در شبکه های آبیاری نیست که باید شکل بگیرد و اعتبارات قطرهچکانی نسبت به این امور باعث شود که وضعیت معیشت مردم دچار مشکل شود.

امام‌جمعه خرم‌آبادان گفت: ۱۴ هزار میلیارد درآمد سالانه دامی، لبنی، باغی و. است این بررسی توسط بررسی شد اگر بخشی که آبی شدن است اتفاق بیفتد این درآمد به ۲۱ هزار میلیارد میرسد و اگر صنایع تبدیلی به آنها استفاده کنید مانند صنایع تبدیلی آنار این میزان به ۲۸ هزار تومان میرسد که زندگی مردم دچار تحول خواهد شد.

شاهرخی با اشاره به دیدار با جانبازان، اضافه کرد: برخی از آنها چهار نفر بیکار دارند که با ایجاد صنایع تبدیلی می توانند آنها را به کار بگیرند.

وی با اشاره به گلایه مردم از وزارت کشور، افزود: انتظار میرود این گلایه ها پاک شود و جای آن را تعریف و تمجید کند، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان صنایع راکد در استان داریم و تا زمانی که مردم باید بگویند پارسیلون، ماشین سازی، سیمان. خرم‌آباد، چرم و پوست و عظیم خودرو.

نماینده ولیفقیه در لرستان بیان کرد: این مقدار کمی نیست و آماده هستند و آنها را با ارز و ریالی که از بیتالمال کشور وام گرفته اند و صدها زمین را از زمین را به خود اختصاص داده باید این وضعیت خارج شوند وزارت کشور در این جهت می تواند کمک کند. .

شاهرخی ادامه: موقعیت استان ما خیل است در سیل پلختر با ۱۰۰ میلیارد تومان میتوانستیم جل اسفند رن تصمیم گرفت و سالها باید بگذرد تا به ۹۷ برگردیم.

انتهای پیام