وضعیت دانشجویان عربی چگونه است؟بیش از ۱۰ هزار دانشجوی عربی که در دانشگاه‌های غیر قانونی تحصیل می‌کنند، به دلیل شرایط سخت کشور خود و.

به گزارش ایسنا، خیلی از عرب به دلیلی در انجام زبان مشخص برای کوتاه بازگرداندن دانشجویان هموطنشان.

این دانشجویان در حال حاضر به زیرزمین ها یا مترو پناه برده اند، زیرا کمتر کسی جرات از مرزهای کشور با کشور همسایه لهستان یا رومانی را برای پناهندگی دارد.

«علی محمد»، یک دانشجوی عراقی در غرب به بری فرانسوی گفت: ما برای فرار از جنگ عراق، ککور راارا ترک کردیم اما اکنون هم در همین شرایط است.

محمد گفت که از زمانی که روسیه تهاجم را آغاز کرده است، روزانه ده ها بار با سفر عراق در کیف تماس

وی ادامه داد: ما خواستار نجات از این شرایط جنگی و بازگشت به خانه هستیم.

به گفته یک مقام دولتی در عراق، ۵ هزار و ۵۰۰ عراقی در مردم زندگی می کنند که ۴۵۰ نفر آنها دانشجو هستند.

«رائد المدرس» یک دانشجوی سوری ۲۴ ساله در تماس تلفنی با خبرگزاری فرانسه گفت: من تنها شش ماه پیش به اودسا رسیدم، به این امید که صفحه زندگی را به دور از جنگ باز کنم. من گم شده ام و نمی دانم چه کار کنم.

او خطاب به مقامات کشورش گفت: “منتظر چه هستید؟ این جنگ جهانی سوم است.”

در میان عربی، «مراکش» با بیش از ۸ هزار دانشجو در تعداد زیادی از دانشجویان را دارد و

دهها دانشجو از لبنان که دچار بحران مالی می شوند نیز در شرایط جنگی نیز قرار گرفته اند.

“سمیر” ۲۵ ساله دانشجوی بیروتی محصل در قانون گفت: مقامات کشور ما دستورالعملی برای جابجایی ما صاد کرد.

او که در شهر خارکیف در نزدیکی مرز روسیه زندگی می کند، به خبرگزاری فرانسه گفت: به دلیل بحران مالی، لبنان را ترک کردم، ماشینم را فروختم و اندک پس انداختم را برای تحصیل در استفاده کردم.

قبل از حمله به روسیه، ۱۳۰۰ دانشجوی لبنانی در این کشور تحصیل می‌کردند. عبدالله بو حبیب، وزیر امور وارجه لبنان در آخرین خصوص ضوضعیت این دانشجویان گفت که دولت در حال طراحی برنامه هایی برای کمک به اتباع گرفتار در کشور است.

شورهای دیگر مانند “مصر” نیز متعهد شده اند که پروازهای بازگشت از لبنان را همسایه را سازم ارسال کنند.

اما برای “تونس” که در کشور سفارت ندارد، ارتباطی با ۱۷۰۰ شهروند تونسی در منطقه پیچیده اس وجود ندارد.

مقامات این کشور گفته‌اند که با سازمان‌های بین‌المللی مانند صلیب سرخ برای سازماندهی خروج در تماس.

انتهای پیام