وسعت دریاچه ارومیه به ۲۲۶۱ کیلومتر مربع رسیدایسنا / آذربایجان غربی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه درمقایسه با مد.

جواد محمدی در گفت و گو با گزارش با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه افزود: بر اساس ارزیابی ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۷۰ متر است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تراز دریاچه ۵۹ سانتی متر کاهش یافته است.

وی وسعت فعلی دریاچه ارومیه را ۲۲۶۱ کیلومتر مربع اعلام کرد و افزود: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۵۷۷ کیلومتر مربع بود که آمار کاهش ۱۳۱۶ کیلومتر مربعی وسعت دریا را نشان می دهد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای استان تصریح کرد: در حال حاضر حاضر مترچه ارومیه دو میلیارد و ۸۹۰ میلیون مکعب آب دارد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون متر مکعب بوده است.

وی نمایان: در تراز اکولوژیک، وسعت دریاچه باید ۴۶۳۵ کیلومتر مربع بوده و بیش از ۱۵ میلیون متر کرد.

محمدی با اشاره به میزان بارش های استان در سال آبی جاری بیان کرد: امسال ۱۶۲.۲ میلی متر بارش در استان ثبت شده است که در مدت مشابه سال گذشته این میزان، ۱۷۸ میلی متر بوده است.

معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه آذربایجان غربی ذکر شده است: در سال آبی جاری جاری میلی متر در حوضه آبریز ارس ۸۰.۱, ۱۷۴.۳ میلی متر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه, ۴۰۶.۸ میلی متر در حوضه آبریز آب ثبت شده است.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری