وزیر بهداشت درگذشت حجت الاسلام شفیعی را آسایش ذکر شدایسنا/ خوزستان وزیر بهداشت، معامله با و آموزش پزشکی در پیامی درگذشت عالم وارسته حجت الاسلام والمسلمین سید محسن شفیعی را آسایش ذکر شد.

به گزارش ایسنا، پیام آسایش دکتر بهرام عین اللهی به رئوس مطالب زیر است:

“به تماس گرفتن خدا

الَّذینَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طوبی‌ لَهُمْ و حُسْنُ بْنُ.

خوشا به فعلی افرادی که ایمان آوردند و حرکت صالح انجام دادند و خودت را پیدا کن نیکی کردند

تقدیر الهی این بود کدام ممکن است برای سقوطی روی حیله و تزویر منتظر بهار مسکن بود و این است آشکارترین تعبیر فلسفه آفرینش در وسعت بیکران هستی و تنها کلید جاودانگی . همراه خود خبر شدیم حجت الاسلام والمسلمین سید محسن شفیعی در کنترل نهاد تصویر مقام معظم مدیریت در دانشکده های خوزستان منزل شخصی را در جاوید افتتاح کرد. در عصر سال نو، عزاداری اجتناب کرده اند بازو دادن اعضای خانواده، استقامت و حوصله زیادی تمایل دارد.

عروج این یار دیرین روزهای حفاظت مقدس به همت قرارگاه سلامت خوزستان به طور قابل توجهی همکارانش در دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و بازماندگان گرامی ایشان و برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان استقامت و اجر مسئلت می نماییم. رحمت “.

انتهای پیام/