وزیر امور خارجه: ایران معتقد است رشد به نفع جهان و لبنان است



امیر ارب اللهیان در چارچوب بازدید جهان ای شخصی همراه خود میشل عون رئیس جمهور این ملت در بیروت دیدار کرد. آنها فکر می کنند افزایش روابط دوجانبه، تحولات جهان ای و اوضاع در سراسر جهان گفتگو کردند.

وزرای خارجه ایران گفتند کدام ممکن است تهران اجتناب کرده اند نزدیک تحولات لبنان را زیر تذکر دارد و دوست و حامی این ملت است، چه در شرایط دردسرساز و چه در شرایط آسودگی.

وی برای عجله بالای تحولات در جهان ردیابی کرد و اظهار داشت: ایران به نتیجه تحولات به نفع جهان و لبنان اعتقاد دارد.

ما نسبت به بلند مدت و نتیجه مذاکرات خوشبین هستیم [in Vienna to revive the JCPOA] بر ایده دانش ما، دیپلمات ارشد ایرانی ردیابی کرد.

وی علاوه بر این همراه خود ابراز آمادگی ایران کمک خواهد کرد که شما رفع فاجعه یمن، اجتناب کرده اند استقبال تهران اجتناب کرده اند روابط سوریه همراه خود کشورهای عربی خبر داد.

رئیس جمهور لبنان بر تاثیر متقابل مشکلات جهان و لبنان تاکید کرد و خاطرنشان کرد: جامعه ای اجتناب کرده اند مشکلات در جهان موجود است.

عون اظهار داشت کدام ممکن است از دوام در جنوب لبنان مانع اجتناب کرده اند اشغال این ملت تبدیل می شود، با این حال لبنان {به دلیل} شخصی جنبش تحمل فشار است.

۹۴۱۶ ** ۷۱۲۹

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت