وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان با وجود آموزش مجازی، جا مانده‌اندایسنا/ خوزستان وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر لزوم حضور فرهنگیان و دانش‌آموزان در مدارس گفت: بچه‌ها خیلی جا ماندند

یوسف نوری امروز (۱۲ اسفندماه) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص بازگشایی مدارس در سال آینده فرض مر. واکسیناسیون رایج بین دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال و معلمان، بیشتر از همه بوده است. مدارس همه جهان باز هستند اما در کشور ما به دلیل اینکه ستاد مرکزی است، تصمیم ستاد است رفتار بیماری را ما نمی‌بینیم و صاحب تشخیص نیستیم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: معاونت تربیت بدنی و سلامت را ستاد مرکزی وزارت آموزش و پرورش قرار دادهایم و همیشه اطلاعات را به مردم و رسانه ها میرسانند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: همین الان هم مدارس باز هستند و باید بر اساس پروتکل‌ها، همکاران و دانش‌آم.

نوری ادامه داد: بچه‌ها خیلی جا مانده‌اند با اینکه مدرسه و آموزش مجازی‌سازی است.

وی در پایان در خصوص آخرین وضعیت بازماندگان از تحصیل، گفت: در آخرین گردهمایی که با مدیران کل داشتیم، برای بازماندگان از تحصیل مکلف و اعتباری برای آن در نظر گرفتیم که بازماندگان را تک به تک شناسایی کنیم. تعداد این افراد در دوره ابتدایی زیاد نیست. با توجه به وجود ۷۵۰ منطقه آموزشی کشور و حدود ۱۲۰ هزار مدرسه، می توان این افردا را شناسایی کرد و از طرق مختلف چه حضوری و چه مجازی بچه ها را برای سال بعد به مدرسه رساند.

انتهای پیام