وزرای خارجه ایران و لبنان در بیروت دیدار کردند
تهران – ایرنا – حسین امیراللهیان وزیر امور خارجه ایران همانطور که صحبت می کنیم پنجشنبه در دومین مرحله اجتناب کرده اند بازدید قلمرو ای شخصی به بیروت همراه خود همتای لبنانی شخصی دیدار و اظهار داشت و گو کرد.