:وتین: عملیات نظامی نظامی در ساخت محقق می‌شود / از سرباز وظیفه در جنگ استفاده نمی‌کنیمولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت که وظیفه انجام عملیات نظامی ویژه در شامل فقط شامل پرسن است

به گزارش ایسنا، به نقل از البلد، پوتین صددرصد تاکید کرد که سربازان وظیفه روسیه در عملیات نظام هستند

پوتیناب به بستگان سربازانی که اکنون در عملیات ویژه نظامی شرکت می کنند، گفت: میخواهم خطاب به مادران، همسران، خواهران، عروسها و دوستان سربازان و افسران ما که اکنون در حال دفاع از روسیه در جریان عملیات نظامی ویژه هستند، صحبت کنم. من درک می کنم که چگونه نگران عزیزان خود هستید. شما می‌توانید در کل کشور به آنها افتخار کنید و نگران آنها باشید. من می‌خواهم کنم که سربازان در جنگ شرکت نمی‌کنند و هرگز هم نمی‌خواهند کنند. هیچ فراخوانی برای ذخیره ذخیره نخواهد شد. »

وی افزود: «وظیف خاص فقط توسط پرسنل نظامی حرفه‌ای انجام می‌شود. من مطمئنم که امنیت و آرامش را برای مردم روسیه تضمین می‌کنند.»

وتین تاکید کرد که عملیات نظامی در خصوص اهداف خود دست می‌یابد.

وی باردیگر تاکید کرد که روسیه به خاک نیازی ندارد و به دنبال اشغال این کشور نیست.

انتهای پیام