واکنش مدیر تنیس روی میز به انتقادات بازیکنانرئیس تیم ملی تنیس روی میز گفت: آیین نامه انتخابی تیم ملی را من اصلاح نکردم و برای رفع ایراد هم.

جمیل لطف الله نسبی در گفت وگو با گزارش درباره انتقادات برخی از بازیکنان تنیس روی میز نسبت به اشتباه آیین نامه انتخابی و اینکه این آیین نامه را تنظیم کرده است، بیان کرد: من آیین نامه را تنظیم نکرده ام و ۱۲ نفر در جلسه بودیم و برای بند های آن رای گیری شد. یک جای کار ایراد پیدا کرد که جلسه گذاشت در نهایت این تصمیم گرفته شد که برای رفع این ایراد، یک دور دیگر انتخابی برای نفرات بازنده بگذار تا حقی از کسی که ضایع نشود و نفر پنجم تیم ملی انتخاب شود.

او ادامه داد: انتخاب نفر پنجم برعهده کادرفنی بود که از نتیجه مسابقه انتخابی حذف شد، می‌توان انتخاب کرد را انتخاب کند اما این حق را از خودمان گرفتیم و یک دور انتخابی دیگر برگزار شد که سروش امیری نیا موفق شد به عضویت تیم ملی در بیاید. .

لطف الله نسبی در پاسخ به این پرسش که چرا وقتی متوجه ایراد آیین نامه شدند، اقدام به اصلاح آن نکر کردند مشخص کرد: ما با ریاست فدراسیون و سایر دوستان جلسه برگزار کردند و گفتند آیین نامه را تغییر نمی دهد اما یک انتخاب دیگر اجازه می دهد تا حقی از کسی ضایع نشود و هرکسی که می خواهد بیاید بازی کند اما دو نفر دیگر نیامدند و ما این کار را انجام دهیم. تا همه شانس داشته باشند و اگر آیین نامه ایرادی داشته باشند در این صورت آن را رفع کنیم.

او در مورد ترکیب تیم ملی برای بازی های اسلامی، بازی های آسیایی و قهرمانی تیمی جهان گفت: امیر حسین هدایی بازیکن جوان و با انگیزه ای است که همراه نوشاد و نیما و افشین نوروزی تیم خوبی است. سروش امیری نیا اولین بار به عضویت تیم ملی در آمد. او بازی های خوبی در لیگ و انتخابی تیم ملی انجام داد و با شایستگی به تیم ملی راه یافت. امیدوارم تا رویدادهای پیش رو تدارکات خوبی برایشان فراهم کنیم و تمرینات خوبی داشته باشیم و در نها

انتهای پیام