واکنش تهیه کننده لامینور به یک اظهارنظر


واکنش تهیه کننده "لامینور" به یک اظهارنظر

در پی اظهارات مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی مبنی بر عدم برنامه ریزی درخواست درخواست پروانه فیلم “لامینور” ساخته داریوش مهرجویی، رضا درمیشیان تهیه کننده این فیلم متنی را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، متن رضا درمیشیان به شرح زیر است “برخلاف اظهارات کذب در خصوص عدم درخواست تمدید پروانه نمایش” لامینور “این درخواست از سه ماه پیش به سازمان فیلم ارائه شده وهیچ گونه‌های آسیبی صورت نگرفته و باتوجه به سه بار بازبینی مجدد فیلم در یک هفته اخیر بازبینی فیلم جناب وزیر و ریاست سازمان سینمایی در انتظار تمدید پروانه نمایش.

در این زمینه بخوانید: بیانات اخیر حبیب ایل بیگی