واژگونی دلیل برای ۷۰ نسبت حوادث بزرگراه‌ای یزد/مقابله همراه خود خانه شکنی تابلوهای امنیت همراه خود کمک اطلاعات‌بنیانها


ایسنا/یزد سرپرست کل راهداری و بار بزرگراه‌ای استان یزد مسئله ۷۰ نسبت اجتناب کرده اند تصادفات بزرگراه‌ای یزد را انسانی و ناشی اجتناب کرده اند واژگونی خودرو خواند و ذکر شد: استان به لحاظ انواع فوتی‌های حوادث بزرگراه‌ای طی تعدادی از سال قبلی همواره جزو استانهای خوبی ملت بوده و پارسال نیز رتبه دوم ملت اجتناب کرده اند تذکر کاهش نرخ انواع فوتی‌ها را به شخصی اختصاص داده است.

«محمد رستگاری» به رویداد روز سراسری امنیت بار در ترکیبی خبرنگاران اظهار کرد: تعهد حیاتی بخش راهداری و بار بزرگراه‌ای عمدتاً بهسازی {و نگهداری} اجتناب کرده اند راه‌ها و زیرساخت‌های مربوطه است.

وی همراه خود خاص این کدام ممکن است تحمیل راه‌های کشاورزی نیز اجتناب کرده اند جمله وظایف این تجهیزات است، ذکر شد: همراه خود ملاحظه به مونتاژ ۱۰۰ کیلومتر راه روستای در سال قبلی، هم اکنون افزون بر ۹۵ نسبت راه‌های روستاهای بالای ۲۰ خانواده استان را تحمل محافظت داریم.

وی علاوه بر این خاطرنشان کرد: استان یزد به لحاظ استاندارد رویه‌ی آسفالت زیرساخت بزرگراه‌ای براساس مطالعات و پایش ها اجتناب کرده اند شاخصی بهتر اجتناب کرده اند معمولی کشوری برخوردار است.

رستگاری همراه خود خاص این کدام ممکن است ۷۰ نسبت حوادث بزرگراه‌ای یزد ناشی اجتناب کرده اند واژگونی و {به دلیل} مسئله انسانی است، موضوع تحمیل مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی را اجتناب کرده اند دغدغه‌های استان در جهت کاهش این حوادث اشاره کردن و خاطرنشان کرد: استان یزد دارای ۱۳ مجتمع ارائه دهندگان بین راهی است کدام ممکن است در واقع اجتناب کرده اند شرایط حال آنها همراه خود ملاحظه به ۲ سال محدودیت‌های بازدید {به دلیل} شیوع کرونا رضایت نداریم ولی تمام قابلیت قانونی شخصی در حمایت اجتناب کرده اند بخش شخصی {در این} اتصال را بکار می‌گیریم.

وی بازگشت به شد: استان یزد به لحاظ انواع فوتی‌های حوادث بزرگراه‌ای طی تعدادی از سال قبلی همواره جزو ۸ استان خوشایند ملت {بوده است} و حتی در سال قبلی سودآور به کسب رتیه دوم ملت اجتناب کرده اند تذکر کاهش نرخ انواع فوتی‌های تصادفات را به شخصی اختصاص داد.

به آموزش داده شده است وی، در نوروز ۱۴۰۱ همانند تمام ملت افزایش انواع فوتی‌های تصادفات بزرگراه‌ای را کت و شلوار همراه خود افزایش ۵۰ درصدی ترددها در ای ایام را داشتیم ولی همراه خود این جاری جزو استانهای کم تلفات در حوادث بزرگراه‌ای هستیم.

رستگاری خاطرنشان کرد: این اداره کل علی رغم این کدام ممکن است وظایف حاکمیتی دارد، شناخته شده به عنوان تجهیزات کمک بزرگراه، در امتداد طرف سایر تجهیزات های کمک رسان خدمت آرزو می‌تنبل.

وی افزود: ۲۰۰ میلیارد شهرت بازدید ریاست جمهوری در خصوص نگهداری راه ها منظور شده کدام ممکن است در جاری رایزنی برای تخصیص این اعتبارات به استان هستیم.

سرپرست کل راهداری و بار بزرگراه ای استان خاص کرد: مطالبات رانندگان استان را به صورت کشوری پیگیر هستیم و افزایش کرایه حمل در ملت مصوب و در بلند مدت نزدیک ابلاغ و اجرایی می‌شود.

وی افزود: استان یزد در سال قبلی ۳۳ میلیون تن بار اجتناب کرده اند طریق بزرگراه جابجا کرده کدام ممکن است نسبت به سال در گذشته ۱۳ نسبت انبساط داشته است.

وی ذکر شد: راهداری استان دارای ۱۵۰ میلیارد تومان شهرت سراسری بوده کدام ممکن است ۴۰ نسبت آن اختصاص یافته و به لحاظ اعتبارات استانی نیز ۱۱۳ میلیارد تومان ابلاغ شده کدام ممکن است تاکنون حدود ۴۰ نسبت آن اختصاص یافته است ولی در مجموع این اعتبارات پاسخگوی نگهداری راه های استان نیست.

به آموزش داده شده است وی، استان یزد دارای ۸۴۰۰ کیلومتر راه برای ادغام کردن ۸۳۰ کیلومتر جامعه بزرگراهی، ۶۷۰ کیلومتر راه بی نظیر و ۹۰۰ کیلومتر راه فرعی و ۵۸۰۰ کیلومتر راه کشاورزی اعم اجتناب کرده اند آسفالته و خاکی است.

رستگاری همراه خود خاص این کدام ممکن است سهم استان یزد اجتناب کرده اند ۲۵۱ سطح پرحادثه ملت در سال قبلی ۱۱ مورد {بوده است}، ذکر شد: اشکال ۱۰ مورد اجتناب کرده اند این عوامل تعمیر شده و عالی مورد بقیه نیز در جاری اجرای عملیات است.

وی یکپارچه داد: امسال براساس دستورالعمل جدید، پایش مجدد درجه بزرگراه‌های استان را تجزیه و تحلیل و در یکپارچه این سیستم ریزی برای عملیات اجرایی آنها تدوین احتمالاً خواهد بود.

سرپرست کل راهداری و بار بزرگراه ای استان در طولانی مدت همراه خود ردیابی به مانترا امسال، اجتناب کرده اند کار با هم خوشایند این اداره کل همراه خود شرکتهای اطلاعات بنیان اجتناب کرده اند جمله در معقول سازی بار استان برای اولین بار در ملت، شستشوی مکانیزه ردیابی ها بزرگراه ها و در واقع جلوگیری اجتناب کرده اند خانه شکنی تابلوها و فراهم می کند امنیت راه ها همراه خود تهیه آنها اجتناب کرده اند چرخ دنده کامپوزیتی خبر داد.

واژگونی علت ۷۰ درصد حوادث جاده‌ای یزد/مقابله با سرقت تابلوهای ایمنی با کمک دانش‌بنیانها

واژگونی علت ۷۰ درصد حوادث جاده‌ای یزد/مقابله با سرقت تابلوهای ایمنی با کمک دانش‌بنیانها

واژگونی علت ۷۰ درصد حوادث جاده‌ای یزد/مقابله با سرقت تابلوهای ایمنی با کمک دانش‌بنیانها

واژگونی علت ۷۰ درصد حوادث جاده‌ای یزد/مقابله با سرقت تابلوهای ایمنی با کمک دانش‌بنیانها

واژگونی علت ۷۰ درصد حوادث جاده‌ای یزد/مقابله با سرقت تابلوهای ایمنی با کمک دانش‌بنیانها

 انتهای پیام