واحدهای صنعتی چه زمانی ملزم به پرداخت عوارض سبز می‌شوند؟ایسنا / خراسان جنوبی معاون محیط زیست محیطی زیست محیطی خراسان جنوبی گفت: اگر واحدهای صنعتی الزامات محیط زیستی را رعایت نکنند، پس از مدت زمان مشخص، آن واحد ملزم به پرداخت سبز به سازمان امور مالی خواهد شد.

فاطمه دعاگویان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: شهرکها و نواحی صنعتی یکی از بهترین و کاملترین مکانهای صنعتی کشور بوده است که در امر رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی پیشگام هستند.

وی با اشاره به اینکه صنایع از جمله منابعی که ایجاد می شوند، افزود: در صورت فعالیت محیط زیست محیطی، تحقیقاتی که دارد و پایش و مدیریت آن با مشکل مواجه خواهد شد.

معاون محیط زیست محیطی زیست محیطی محیط زیست خراسان جنوبی توضیح داد: با ایجاد شهرک و صنعتی صنایع و مدیریت صنعتی و بهداشتی در شهرکها نیل به منظور توسعه پایدار با کنترل و پایش تصمیمات در اولویت است.

دعاگویان با اشاره به اینکه در صورت وجود سیستم مرکزی تصفیه در شهرک صنعتی، پساب خروجی سیستم تصفیه آنالیز می شود، گفت: در صورت وجود وجود سیستم های لازم برای رفع آلایندگی به مدیریت شرکت شهرک ها صادر می شود که با واحدهای آلاینده با مدیریت شرکت شهرک ها برخورد می شود. .

وی ادامه داد: در مواردی که شهرکها و نواحی صنعتی، بدون سیستم مرکزی برای کنترل می باشند، مدیران واحد صنعتی ماشین آلاینده مکلفند به صورت مجزا نسبت به ایجاد سیستم فیلتر اقدام می کنند که این واحدها نیز توسط حفاظت از محیط زیست پایش می شوند.

وی بیان کرد: در این راستا، از ابتدای سال ۳۲۸ پیش واحدهای صنعتی، خدماتی و تولیدی استان در حوزه های مختلف انجام شد که ۴۹ مورد به صدور مجوز زیست محیطی تبدیل شد.

دعاگویان با بیان اینکه مختاری های محیط زیست به این واحدهای صنعتی به دلیل رعایت استانداردهای محیط زیست، هوا و پسماند است، اظهار کرد: تخریب اراضی، تغییر زیستی، تولید مواد زاید و مشکلات ناشی از مصرف آنها، افزایش مصرف انرژی، مصرف انرژی. هوا، صدا و هچنین آب و خاک از جمله منفی و ناسازگاری هستند که با توسعه شهرک صنعتی در منطقه رخ خواهد داد که باید با اجرای برنامه های پیشگیرانه مدیریت و کنترل شوند.

وی افزود: پس از صدور اخطاریه زیست محیطی مدت زمان مشخص شده و اگر واحد صنعتی اقدام به رفع نکرد، آن واحد در فهرست صنایع آلاینده یک ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار میگیرند و ملزم به پرداخت عوارض سبز به سازمان امور مالی است. واهد شد.

معاونت محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: سه آزمایشگاه معتمد در خراسان جنوبی دارای وضعیت مدیریت پسماندهای عفونی بیمارستان ها و هوا را انجام می دهند.

وی با توجه به لزوم رعایت ضوابط محیط زیستی از سوی واحدهای مرغداری و گاوداری نیز قابل ذکر است: در صورت بی توجهی به تذکرات و عدم مدیریت مناسب، با واحدهای متخلف مطابق با ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی برخورد قانونی می شود.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری