هواپیمای بوئینگ ۱۳۲ مسافربری در چین سقوط کرد


قربانیان سقوط هواپیما در چین

انواع تلفات در جاری حاضر خاص نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هواپیمایی کشوری چین آموزش داده شده است است که “مکانیسم اضطراری را پرانرژی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب گروه ضربت را به محل حادثه اعزام کرده است.” رسانه های دولتی چین گزارش دادند که این حادثه باعث شومینه سوزی در کوه شده است.

ردیابی ها اثیری شرق چین در ادعا ای در Weibo، مدل زبان چینی توییتر، سقوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع سرنشینان هواپیما را تایید کرد. این نمایندگی هواپیمایی ادعا کرد که کارمندان را به محل سقوط هواپیما می فرستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب جاده تلفن برای {اعضای خانواده} باز کرد.

علاوه بر این رنگ آنلاین موقعیت یابی شخصی را به سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید تنظیم داد – کاری که ردیابی ها اثیری پس اجتناب کرده اند سقوط هواپیما به احترام قربانیان انجام می دهند.

به گزارش رسانه های دولتی CCTV، مقاله جین پینگ، رئیس جمهور چین اظهار داشت که وقتی اجتناب کرده اند این حادثه مطلع شد، “شکه شد”. او به China Eastern اصل داد به همان اندازه امتحان شده های جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات را ترتیب تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقاتی را با توجه به دلیل برای سقوط تحریک کردن تدریجی.

فینال سقوط هواپیمای مسافربری عظیم در چین در سال ۲۰۱۰ بود تخصصی ایجاد می کند آن ۴۲ نفر در پرواز امبرائر E-190 بر فراز ردیابی ها اثیری هنان جان باختند.