همه ایرانیان مقیم از هر امکانی برای خروج از تصمیمسفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور اعلام کرد که همه ایرانیان مقیم و دانشجویان از هر امکانی بو

به گزارش ایسنا، پیرو اطلاعیه شماره دو سفارت جمهوری اسلامی ایران و با توجه به آخرین تحولات در قوانین و مقررات اعلام شده از سوی دولت، موارد زیر را به ترتیب اولویت اعلام کرد:

۱- همه ایرانیان مقیم و دانشجویان از هر امکانی برای خروج از تصمیم گیری کنند.

۲- در صورت عدم دسترسی به شرایط خارج از کشور، درخواست می‌شود در نقاط امن و پناهگاه‌های مع

-اکیدا توصیه می شود از نزدیک شدن به مراکز نظامی و حساس جلوگیری شود.

۴- با توجه به این که در شرایط کنونی آسمانی بسته است، رایزنی های سفارت با دولت محلی بمنظور کسب مجوز پرواز در رفع محدودیت ها ادامه دارد و صورت متعاقباً در اطلاعیه های بعدی اعلام می شود.
انتهای پیام