هفت انگیزه برای بافت خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگینیجنبه های مختلف مسکن شخصی را بازرسی کنید به همان اندازه ببینید چگونه می توانید برای افزایش سلامت روانی، عاطفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنی شخصی قدم بردارید. امیدواریم این هفت انگیزه برای بافت خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگینی ارائه می دهیم کمک تنبل به همان اندازه در بهزیستی شخصی پیشرفت کنید.

به گزارش ایسنا، فرادید او می گوید: «به طور گسترده، بافت سنگینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی همراه خود قدرت زیستی شرح داده می شود. بیوانرژتیک منطقه ای اجتناب کرده اند بیوشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست شناسی سلولی است که به ورود به قدرت در سیستم های خشمگین می پردازد. هدف اجتناب کرده اند قدرت زیستی توضیح دادن چگونگی بدست آمده قدرت موجودات خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر آن به کار آلی است. اساساً نحوه بدست آمده، ذخیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده هیکل اجتناب کرده اند قدرت همراه خود بافت سنگینی هر دو خستگی ما ارتباط مستقیم دارد.

اگرچه بیوانرژی در سطح اول همراه خود قدرت هیکل سروکار دارد، مقدار کل قدرت به همان اندازه حد زیادی به وضعیت روانشناختی شخص متکی است. در این متن هفت انگیزه برای بافت سنگینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی را می خوانید:

فقدان صدا

ضعیف خواب احتمالا یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر بافت سنگینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی است. {همه ما} دانستن درباره اهمیت استاندارد خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه REM (خواب همراه خود اقدامات فوری توجه) بیش از حد شنیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانده ایم. بر مقدمه دستور بقای قدرت، قدرت تحمیل هر دو اجتناب کرده اند بین نمی رود، اما علاوه بر این ممکن است اجتناب کرده اند مرتب سازی به نوع تولید دیگری اصلاح تنبل. ما باید بر مقدمه تئوری بقای قدرت بخوابیم به همان اندازه قدرت شخصی را محافظت کنیم. وقتی استاندارد خواب ما خوشایند باشد، نیازهای انرژی ما مقیاس را کاهش می دهد از بخشی اجتناب کرده اند زمان شخصی را همراه خود متابولیسم زیرین سپری می کنیم. این ایده {به دلیل} کاهش متابولیسم ما در کل خواب واضح است.

تحقیقات آرم می دهد که هشت ساعت خواب ممکن است ۳۵ سهم اجتناب کرده اند ذخایر قدرت روزانه ممکن است را در تمام مدت بیداری تامین تنبل. تئوری ذخیره قدرت خواب آرم می دهد که مهم خواب، کاهش بلعیدن قدرت در کل روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر است.

عدم بازی

وقتی قدرت به سختی دارید، طبیعتاً انگیزه ای برای بازی ندارید. همراه خود این جاری، اگر همراه خود وجود ضعیف قدرت بازی کنید، درجه قدرت ممکن است به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. به معنای واقعی کلمه هستند، هر نوع بازی هر دو ورزش جسمی در نتیجه افزایش ضربان مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ترشح اندورفین در هیکل تبدیل می شود که درجه قدرت را آزاد می تنبل. به طور گسترده، بازی مرکز را آسانسور می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت را افزایش می دهد.

مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین آب ضعیف

هیکل انسان اساساً اجتناب کرده اند آب (۶۰%) {تشکیل شده است}. به همین دلیل، ضعیف آب البته است میزان قدرت را کاهش می دهد. تحقیق آرم می دهد که ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز اجتناب کرده اند ۷۳ سهم آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریه ها اجتناب کرده اند ۸۳ سهم آب {تشکیل شده است}. منافذ و پوست تشکیل ۶۴ سهم آب، ماهیچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه ها ۷۹ سهم آب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی استخوان ها نیز هیدراته می شوند (۳۱ سهم). اگر به مقیاس کافی آب ننوشید، قطعاًً علاوه بر این درجه قدرت زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی، همراه خود مشکلات عکس نیز مواجه خواهید شد.

وقتی صحبت اجتناب کرده اند وعده های غذایی تبدیل می شود، منصفانه فرآیند نسبتا مرسوم اینجا است که اجتناب کرده اند بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد “قند” . بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد قند ممکن است به هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن آسیب برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولا امواج مختصر قدرت را تحمیل می تنبل که ممکن است در نتیجه سردرگمی روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی بدنی شود. به طور گسترده نوشیدنی های شیرین، شیرینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین ها بخشها زیادی بنزین (قند) را در مدت زمان کوتاهی وارد جریان خون می کنند.

هضم کربوهیدرات های پیچیده، چربی های مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین برای تعمیر گرسنگی به زمان بیشتری خواستن دارد. به همین دلیل، کاهش درجه قدرت خالص است.

فشار

همراه خود کمال سوال کردن، استرس در گروه همین الان نادیده گرفته شده است است. اگرچه انگیزه اولیه مشکلات بدنی بیش از حد است. بافت سنگینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی تنها یکی اجتناب کرده اند جنبه های علائم استرس است. آرم داده شده است که استرس بر تمام سیستم های هیکل اجتناب کرده اند جمله سیستم اسکلتی عضلانی، تنفسی، قلبی عروقی، غدد داخل ریز، شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده، عصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم ساخت مثلی تاثیر می گذارد. استرس باعث ترشح هورمون کورتیزول در هیکل تبدیل می شود. هورمونی که توسط غدد فوق کلیوی ساخت تبدیل می شود. ترشح این هورمون باعث خستگی کلیه تبدیل می شود که همراه خود خستگی، مه مغزی (مشکلات روانی)، پایین مصرف کردن (هر دو شوک) متناوب در کل روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند علائم تولید دیگری خاص تبدیل می شود.

ملاحظه از محسوس تأکید کردن های مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای رهایی اجتناب کرده اند آن به همان اندازه حد امکان فوق العاده ضروری است.

ناامیدی هر دو اضطراب

ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب بیشتر اوقات همراه خود استرس در کنار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه در گروه ما نادیده گرفته تبدیل می شود. در حالی که ده ها میلیون نفر علائم ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب را آرم می دهند. متعدد اجتناب کرده اند {افرادی که} افسرده هستند علائمی شبیه ضعیف قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتیاق دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور گسترده هیچ تمایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه ای برای بلند شدن اجتناب کرده اند رختخواب ندارند. این ها مکان هایی هستند {که باید} {به دقت} توجه داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت از گرفتن آن ها برای رفع آن ها قدم بردارید.

کم کاری تیروئید

به عبارت آسان، کم کاری تیروئید روزی رخ می دهد که غده تیروئید در موقعیت به ساخت هورمون های کافی نباشد. این مثال متابولیسم را تنبل می تنبل. این مثال ممکن است باعث خستگی هر دو حتی افزایش وزن شود. منصفانه معامله با رایج برای کم کاری تیروئید، معامله با مبادله هورمونی است.

افزایش کافئین

به طور گسترده، بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد کافئین ممکن است غدد فوق کلیوی را تحمل تاثیر قرار دهد، درجه قدرت را کاهش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث افت تصادفی (برخورد) شود.

نتیجه

مهمترین عامل اینجا است که متوجه بافت سنگینی هر دو خستگی شخصی شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر آن قدم بردارید. به هیچ وجه به بی حالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف قدرت رفتار نکنید از اصولاً ما انسان ها تمایل داریم در مدت زمان کوتاهی این مکان ها را بدیهی اعتقاد کنیم. اگر تاکنون همراه خود ما بوده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این متن را خوانده اید، در مسیر درست حرکت کنید درستی هستید. جنبه های مختلف مسکن شخصی را بازرسی کنید به همان اندازه ببینید چگونه می توانید برای افزایش سلامت روانی، عاطفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنی شخصی قدم بردارید. امیدواریم این هفت انگیزه برای بافت خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگینی ارائه می دهیم کمک تنبل به همان اندازه در بهزیستی شخصی پیشرفت کنید.

تأمین: Lifehack

انتهای پیام/