هشدار عود طوفان کرجایسنا/ البرز معاون استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار ویژه شهرستان کرج همراه خود ردیابی به ادعا گروه هواشناسی مبنی بر آغاز طوفان بهاری اجتناب کرده اند ساکنان، مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران خواست اجتناب کرده اند حضور در محل قرارگیری های پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حادثه خیز خودداری کنند.

به گزارش ایسنا، غفور قاسم پور همراه خود ادعا این هشدار افزود: حضور در محل قرارگیری‌های پرخطر مشابه تابلوهای تبلیغاتی، مسیر رودخانه کرج، ساختمان‌ها. اجتناب کرده اند کارهای نیمه کاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاهای تولید دیگری که احتمال ریزش سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره موجود است . در کل بازدید.

در پی این اطلاعیه اجتناب کرده اند سوی وسط مدیریت فاجعه کرج، وی تمامی تجهیزات های شرکت ها رسان شهرستان را به حالت افتادگی درآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: قطب گردشگری کرج – چالوس قطب بی نظیر عوامل حادثه خیز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های شرکت ها رسان باید برای غافلگیری مسئولان آمادگی مورد نیاز را برای شیوع طوفان داشته باشند. سفارش نیست

قاسم پور همراه خود ردیابی به استقرار پایگاه های کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات بزرگراه ای در تردد مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران ذکر شد: تاکنون آمار تصادفات رانندگی در ملت ادعا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هموطنان گران می خواهیم همراه خود هشدار تردد کنند.
به دلیل این اطلاعیه احتمال شیوع تصادفات غیرمنتظره در بزرگراه ها، امکانات گردشگری مشابه پارک ها، محله چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در اطراف اجتناب کرده اند امید نیست.

انتهای پیام/