هشدار حماس به اسرائیل: با آتش بازی نکن!جنبش حماس با هشدار درباره اسرائیل “با آتش بازی می‌کند” از این رژیم خواست به قدس نزدیک نیست.

به گزارش ایسنا، به نقل از خلیل الحیه، رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش حماس، خطاب به مقامات صددرصد اسرائیلی، در توضیح وقایع رخ داده در محله شیخ جراح در قدس شرقی اشغالی گفت: آنچه شما در قدس و شیخ جراح انجام می شود. می‌دهید یادآور نبرد “شمشیر قدس” است و شما مسئول همه این رخدادها هستید.

الحیه افزودن: نزدیک شدن به قدس بازی با آتش است و اشغالگران باید بین آتش یا صلح یکی را انتخاب کنند.

وی تاکید کرد که نوار غزه با تمام توان آماده دفاع از مردم فلسطین در قدس است.

شهر اشغالی قدس ظرف هفته گذشته شاهد تنشهایی بوده است که پس از اقدام «ایتمار بن گویر» نماینده راستگرای اسرائیل در انتقال دفتر کارش به منزل یک فلسطینی در محله شیخ جراح بالا گرفت.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری