هزینه ۳۴ میلیارد ریالی تعمیر و نگهداری ماشین آلات راهداری خراسان شمالیایسنا/ خراسان شمالی رئیس اداره مهندسی راهداری و راهداری خراسان شمالی از هزینه ۳۴ میلیارد ریالی برای نگهداری راه های این منطقه خبر داده است.

کامران مرادی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۴۷۱ تعمیر ماشین آلات راهداری در این منطقه انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۲۵ مورد و ۴۴۶ مورد تعمیرات جزئی ماشین آلات راهداری انجام شده است، افزود: ۱۰۸ کامیون و ۱۱۳ دستگاه خودروی سنگین در زمینه نگهداری و تعمیرات راهداری فعالیت داشتند. تعمیر و نگهداری گران است.

مرادی تعداد کل ماشین آلات راهداری کشور را به ۱۳۶ دستگاه اعلام کرد و افزود: خواهد بود. در صورت تخصیص منابع مورد نیاز انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: تعمیر و نگهداری ماشین آلات راهداری یکی از گام های کلیدی در این مدیریت کلی است که نوسازی، نگهداری و آماده سازی ماشین آلات در همه حال برای ارائه خدمات بیشتر به مسافران و رانندگان ضروری است.

در انتهای پیام