هخامنشیان نوروز را چگونه جشن می گرفتند؟برخی گمان می کنند که کوروش هخامنشی نوروز را «سفر سراسری» ادعا کرده است.

به گزارش ایسنا، بنیاد فردوسی واحد توس در سلسله گزارش هایی به آیین نوروز در وسط های تاریخی پرداخته است.

در نیمه اول کسب اطلاعات در مورد نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت هخامنشیان آمده است:

برخی بر این باورند که کوروش هخامنشی نوروز (۵۳۸ پیش اجتناب کرده اند میلاد) را «سفر سراسری» ادعا کرده است.

وی در امروز این سیستم هایی اجتناب کرده اند جمله: ارتقای سربازی، نظافت اماکن کلی، نظافت منازل خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفو محکومان را اجرا کرد.

این آیین ها در زمان سایر پادشاهان هخامنشی نیز انجام می شد.

افراد در وسط هخامنشیان همراه خود جشن های نوروزی شناخته شده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هخامنشیان نوروز را همراه خود شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت جشن می گرفتند.

ارنست هرتسفلد تخصصی ایجاد می کند دهه ۱۹۳۰ تشک جمشید را کاوش کرد، معتقد بود که «تشک جمشید ساده برای مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراسم خاص مورد استفاده قرار می گرفت، اجتناب کرده اند جمله جشن نوروز در یکی اجتناب کرده اند کاخ های تشک جمشید. [کاخ آپادانا] برگزار شد.

کاخ آپادانا یکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین کاخ های تشک جمشید بود که به اصل داریوش عظیم ساخته شد.

شواهد نماد می دهد که داریوش اول هخامنشی به رویداد نوروز سال ۴۱۶ در گذشته اجتناب کرده اند میلاد پول نقد ای طلا ضرب کرده است که در یک واحد طرف آن سرباز گرفتن دیده تبدیل می شود.

بر ایده کتیبه های فاصله هخامنشی، زمان تحریک کردن سال نو زمان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیقی نداشته، اما علاوه بر این متغیر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات آن فوق العاده پیچیده است. بر ایده اسناد به جا مانده، {در سراسر} فاصله هخامنشی، زمان تحریک کردن سال نو اجتناب کرده اند ۱۲ مارس به همان اندازه ۲۹ آوریل (۲۹ فروردین) در نوسان {بوده است}.

در زمان هخامنشیان یازده روز اول فروردین (فرورتیشن) به عید نوروز اختصاص داشت.

شاه در اولین روز سال نو پذیرای روحانیون، بزرگان، افسران دولتی، فرماندهان ارشد ارتش، دانشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگانی اجتناب کرده اند سایر سرزمین‌ها بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نعمت‌های خداوند سپاسگزاری کرد.

سپس شاه هدایایی بدست آمده کرد که الگوی هایی اجتناب کرده اند آن را در موقعیت های تشک جمشید می توان دید.

سپس رژه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژه ها برپا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسرانی تخصصی ایجاد می کند حفاظت اجتناب کرده اند میهن قهرمان شده بودند ارتقاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضات جدید راه اندازی شد شدند.

گیرشمن سنتی شناس فرانسوی کسب اطلاعات در مورد مراسم نوروز در دربار هخامنشیان می نویسد: «همه عامل در تشک جمشید برای بزرگداشت این جشن سراسری ساخته شد.

پیش اجتناب کرده اند برگزاری مراسم نوروز، بزرگان حکومت شاهنشاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان ملت ها به تشک جمشید آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها خیمه در دشت بزرگ مرودشت، جایی که رودخانه «پلوار» می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در غرب تشک جمشید است، برپا کردند. نمای بیرونی پلکان تشک جمشید افرادی را نماد می دهد تخصصی ایجاد می کند مراسم نوروزی نمایندگی می کنند. {در این} موقعیت عالی ها نمایندگان ۲۳ ملت پیرو امپراتوری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید درباریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصالح ایرانی به در کنار اسب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارابه های سلطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان شوشی دیده تبدیل می شود.

انتهای پیام/