نگران تامین آب در فصل بهار و تابستان هستیممرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ضمن بیان اینکه ایران درگیر هر چهارنوع خشکسالی است، اظهار کرد: خشکسالی ها در برخی استان ها به دلیل کاهش ذخایر آبی سدها نسبت به میزان نرمال و کاهش ۳۵ درصدی بارش به حد نرمال، خشکسالی شدید گزارش شده است. بنابراین برای تامین آب در فصل‌های بهار و تابستانهای شدیدی وجود دارد.

احد وظیفه درگفت و گو با ایسنا درباره خشکسالی غالب بر کشور اظهار کرد: در طبیعت چهارنوع خشکسالی هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژیک، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که کشور ما درگیر هرچهارنوع خشکسالی است که در میان این چهارنوع، خشکسالی هواشناسی زودتر از سایر خشکسالی ها ظهور می کند.

وی افزود: شکسالی هواشناسی به صورت هفتگی، ماهانه و سالانه در مقایسه با میزان بارش نرمال یک منطقه بررسی می شود و در صورت کاهش این میزان بارش، خشکسالی رخ داده است و اگر این روند یک تا سه ماه ادامه داشته باشد، اثر این نوع خشکسالی در کشاورزی ویژه در کشت دیم است. اهر می‌شود که در فصول مختلف میزان خشکسالی متفاوت است.

مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی درباره تأثیر خشکسالی هواشناسی بر کشاورزی گفت: در فصل پاییز که سطح اراضی زیر کشت میرود، اگر باران نبارد خسارات زیادی به محصولات کشاورزی وارد می شود و در فصلی که نزدیک به محصول کشاورزی می شود و تولید دانه می شود. و گلدهی است اگر میزان کاهش از حد نرمال باشد، تأثیر بسیار زیادی در کاهش باران دارد.

وی در ادامه اظهارکرد: زمانی که به سه ماه می‌رسد مواجه می‌شود شکسالی کشاورزی میشویم که در استانهایی مانند کرمانشاه، ایلام، بخش شرقی لرستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی، گلستان و بخشهایی از شمال اردبیل شاهد خشکسالی کشاورزی هستند.

وظیفه افزودن: هر حوضه آبخیزی به یک رودخانه، دریاچه و یا تالاب منتهی می شود مانند حوضه دریاچه ارومیه که از کوههای اطراف سرچشمه می گیرد و به دریاچه ارومیه منتهی می شود. زمانی که در طول مدت شش ماهه بارندگی ها در یک منطقه کمتر از حد نرمال می شود در دبی یا وارد رودخانه تاثیر منفی می گذارد و ورودی سدها، دریاچه ها و تالاب ها به کاهش میابد.

وی درباره شکسالی هیدرولوژیک اظهار کرد: خشکسالی و محدود شدن بارش ها به در چرخه آبی و حوزه آبی تاثیر می گذارد بنابراین خشکسالی هیدرولوژیک رخ می دهد که برخی استان ها مانند گلستان، حاشیه شرقی دریای خزر و مازندران، کرمانشاه و ایلام و برخی استان ها مانند همدان و بخش های غربی لرستان هستند. درگیرخشکسالی شدید هستند.

مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ادامه داد: اگر دوره خشکسالی بیشتر از شش ماه ادامه یابد، در مناطقی که معیشت و صنایع مردم از طریق آب می‌شوند، با کاهش دبی‌ها به آب نیز کم می‌شود و همچنین اگر اقتصاد منطقه به کشاورزی می‌رسد. دامداری وابسته باشد، دسترسی به آب و باران و برف می‌تواند بسیار مهم باشد و در صورت کاهش بارندگی‌ها وضعیت اقتصاد و معیشت خانواده‌ها ضعیف و آنها درگیر فقر می‌باشد.

وی با اشاره به شکسالی اقتصادی و اجتماعی اظهارکرد: با تداوم این خشکسالیها روستاها قابلیت کشاورزی و دامداری خود را از دست می دهند و باعث ایجاد روستاییان به شهرهای بزرگ می شوند که در این صورت حلبی آبادها و سکونتگاههای غیرمتعارف شکل میگیرند.

وظیفه ضمن اشاره به این موضوع که تمامی استانها درگیر خشکسالی می باشند، گفت: استانها درگیر هر چهار نوع خشکسالی هستند چراکه از میان ۳۱ استان بیش از ۲۱ استان بارندگی کمتر از حد نرمال را تجربه کرده و دارای درجات از خشکسالی هستند.

وی افزود: این خشکسالیها در برخی استانها به دلیل کاهش ذخایر آبی سدها نسبت به میزان نرمال و کاهش ۳۵ درصدی نسبت به حد نرمال، خشکسالی به شدت گزارش شده و برای تامین آب در فصلهای بهار و گرمای شدیدی وجود دارد.

رئیس ملیقل و مدیریت بحران خشکسالی ضمن بیان اینکه هر منطقه نیاز به کنترل خشکسالی ویژه شیوه دارد، اظهار کرد: از ۵۰ سال گذشته شاهد میزان بارندگی روند نزولی است و همه نقاط کشور نسبت به گذشته در مرکز تجربه شده اند و در این بین. ما با افزایش دما که باعث تبخیر آب است، روبه رو هستیم که کمتر می‌شود.

وی افزود: برای کنترل این وضعیت باید تغییرات دربرنامه های خرد و کلان انجام شود که میزان مصرف آب تا موجب فرونشست زمین، خشکی دریاچه ها، از بین رفتن تالاب ها و گسترش بیابان ها نمی شود.

مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به وابستگی ها به عالم موجود اعلام کرد: اگر در یک منطقه موجود از بین برود نشان دهنده عدم پایداری آن محیط است و از بین رفتن گونه های حیوانی در یک محیط بر انسان ها نیز می تواند تأثیرگذار باشد.

وظیفه در پایان مشخص کرد: برنامه هایی باید تدبیر شود که با سازگاری، میزان مصرف آب کاهش یابد و از خالی شدن سفره های زیرزمینی، فرونشست و تخریب آبخوان ها جلوگیری شود.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری