نگاهی به فعالیت های فضانورد ناسا در ایستگاه فضای بین المللیایستگاه فضایی بین المللی اخیرا تصویری از “کایلا بارون” فضانورد ناسا و از یکی از خدمه هفت نفره مامو.

به گزارش ایسنا، در این تصویر کایلا بارون در کنار “زیستگاه پیشرفته گیاه” (APH) آزمایشگاه فضای کیبو ایستگاه فضایی بی مایشگاه فضایی کیبو، بخشی از ایستگاه فضایی بین‌المللی است که توسط آژانس پژوهش‌های هوافضای ژاخن وط.

آزمایشگاه فضای کیبو، بزرگترین قطعات از قطعات طراحی شده برای ایستگاه فضای بین‌المللی است و در سا

فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی روزانه به انجام فعالیت‌ها و آزمایش‌های می‌پردازند که نتایج این آزمایش‌ها می‌توانند به طور قابل توجهی در زمینه‌های مختلف را افزایش دهند. مطالعات مواد پیشرفته، بهبود و افزایش منابع مواد غذایی در فضای همگی از جمله کارهایی هستند که فضانو

در این تصویر فضانورد ناسا در کنار دستگاه به نام APH قرار دارد. فضانوردان بذر گیاهان را در دستگاهی به نام «APH» قرار می‌دهند. APH یکی از سه محفظه رشد گیاه ناسا در ایستگاه فضایی است. این محفظه بیش از ۱۸۰ حسگر دارد که همان زمانی است که گیاه در داخل آن رشد می‌کند، میزان، دما و غلح.

۱۰ نوامبر سال ۲۰۲۱ ساعت ۲۱:۰۳ به وقت منطقه زمانی شرقی (پنجشنبه بامداد ساعت ۰۵:۳۳ به وقت ایران ی ایران) فضانوردان طی این مأموریت چهار فضانورد ناسا به نام های «راجا چااری»، «توماس مارشبورن»، «کایلا بارون» و یک فضای آژانس فضایی اروپا به نام «ماتیاس ماورر» برای انجام یک ماموریت ۶ ماهه به ایستگاه فضایی بین المللی رفتند.

این سومین مأموریت عملیاتی سرنشین‌دار اسپیس ایکس برای ناسا به عنوان بخشی از برنامه خدمه تجاری ایکس قرار است هر ماموریت، از جمله کرو -۳، تقریبا ۶ ماه به طول بینجامد و اسپیس ایکس مسئول پرتاب فضاینو. قرار است فضانوردان ماموریت کرو -۳ نیز بهار سال ۲۰۲۲ به زمین بازگردند.

انتهای پیام