نگاهداری: سفر ریاست جمهوری به قطر فرصتی برای گسترش انرژی استمرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سفر ریاست جمهوری به قطر فرصت مناسبی برای ایجاد همکاری های د

بابک داری در گفت و گو با اشاره به سفر روز دوشنبه دولت جمهوری به قطر گفت: در جهان امروز انرژی از یک صرفا اقتصادی فراتر رفته و انرژی یکی از پایه های امنیت کشور است. بسیاری از نزاع های سیاسی و اقتصادی در جهان انرژی نزاع بر سر انرژی است چرا که تامین انرژی پایدار به یکی از ملزومات و رشد اقتصادی کشور بدل شده است.

مرکز پژوهش های مجلس گفت: بسیاری از روابط خود را بر روی روابط خود تنظیم می کنند و انرژی را از همکاری های دو یا چندجانبه مابین کشورها تشکیل می دهند. ترکیباتی مانند اوپک پلاس و GECF و یا تفاوت های ما بین روسیه و آلمان از جمله این همکاری ها هستند. کشور ما ایران نیز با در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر هیدروکربنی جهان با بیش از ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت خام و ۳۳ تریلیون مترمکعب منابع گازی ظرفیت آن را دارد تا به یکی از مهمترین بازیگران در دیپلماسی انرژی بدل شود.

نگاهداری افزود: به همین منظور توسعه پیوندهای راهبردی بر انرژی در اسناد بالادستی کشور همچو د با وجود این امکانات اقتصادی تنها به دلیل دیپلماسی ضعیف کشور در حوزه انرژی نه از این فرصت برای و سیاسی کشور برداشت نشده است اما این حوزه به یکی از نقاط ضعف اصلی کشور در زمینه تحریم تبدیل شده است. با توجه به این موضوع اگر بخواهیم در آینده انرژی جهان موقعیت مناسبی داشته باشیم باید با یک دیپلماسی فعال به توسعه همکاری های بلندمدت انرژی بر انرژی با بپردازیم مختلف بپردازیم.

وی در ادامه گفت: در این زمینه ما از هم تراز خود عقب هستیم به عنوان مثال عربستان و روسیه در طی یکدهه اخیر با توسعه روابط و سرمایه گذاری در بخش های مختلف انرژی در حال توسعه مانند هند و چین به دنبال ایجاد بازار پایدار برای استمرار آن هستیم. منابع انرژی خود اند. اما متاسفانه ما در اکثر حوزه های مربوط به دیپلماسی انرژی عقب هستیم. از جمله بر اساس سند توسعه ۱۴۰۴ باید به سهمی ۸ تا ۱۰ درصد از بازار گاز برسیم ولی در حال حاضر سهامی در. در زمینه فرده های نفتی نیز با تولید روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل اما عمده این فرآورده ها در داخل مصرف می شود و با توسعه بازار منطقه ای در چند سال اخیر اما باز نقش محدودی در تامین تولید منطقه داریم و حتی در طول سال جاری. همچنین با افزایش فرآورده کشور به دلیل افزایش مصرف داخلی مصرف می شود.

مرکز پژوهش های مجلس نمایندگان کرد: توجه ویژه دولت سیزدهم به توسعه روابط منطقه ای بیماران بستری برای ایجاد همکاری های دو یا چندجانبه در حوزه انرژی است. انعقاد قرارداد سواپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از مسیر ایران در سفر اخیر سراسر جمهوری به خوبی اش د. سفر پیش روی ریاست جمهوری محترم به قطر نیز از فرصت‌هایی است که می‌تواند به توسعه روابط انرژی مک کمک کند. در طول سالهای بعدی مسابقات ما بین دو کشور بر سر توسعه میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان وجود داشت، اما با توسعه فازهای پارس جنوبی و پیشی گرفتن روزانه ایران از قطر فرصت مناسبی به وجود آمده است تا دو کشور به طور خاص همکاری کنند. این زمینه با ترکیب کند.

نگاهداری در پایان گفت: ایران می‌تواند دسترسی به بازارهای بزرگ را در منطقه‌ای باشد تا گاز جنوبی با حداقل نیاز به هزینه‌های بالای سیستم‌سازی به طرف مقابل برسد و به دنبال اقتصادی دو کشور از این میدان را بررسی کند. همچنین مجمع صادرکننده گاز که در آن سه کشور دارای ذخایر گاز جهان است یعنی روسیه و ایران و قطر با در اختیار داشتن ۶۰ درصد منابع گازی متعارف جهان حضور دارند بزرگتر مناسبی است تا سه کشور با همکاری مدیریت بازار گاز جهان پرداخته و با مدیریت بازار گاز جهان پرداخته شود. تقسیم منطقه‌ای بازار خود را می‌کند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری