نکته مهم در مورد “کم شنوایی”“روز جهانی شنوایی” هر ساله در تاریخ ۳ مارس (۱۲ اسفندماه) به منظور افزایش اطلاعات عمومی در مورد جلوگیری از ناشنوی و آسیب شنوایی و همچنین حمایت از مراقبت از گوش و شنوایی در سراسر جهان گرامی داشته می شود.

به گزارش ایسناWHO سازمان بهداشت جهانی (WHO) در این روز به دنبال نشان دادن «نیاز به تشخیص زودهنگام و درماس کم شنوای».

بسیاری از مشکلات شنوایی که تشخیص داده نشده است و از اینکه صداها و سخنان دیگران را از دیگران تشخیص می دهند.

اولین قدم در برخورد با این مشکل ساز، ارزیابی شنوایی فرد است.

به گزارش ایسنا به نقل از “نَشنال تودی”، در ادامه به پنج نکته مهم و قابل توجه در مورد کم شنوای

* شایع ترین علت کم شنوایی تغییر مزمن گوش است.

* سر و صدا نیز یکی از اصلی ترین و قابل کاهش شنوایی است.

.

* بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در سال گذشته (۲۰۲۱)، تقریباً یک پنجم جمعیت جهان از کم شنوای.

* مارهای رسمی منتشر شده در سال گذشته همچنین نشان می دهند که بیشتر افراد مبتلا به بیماری بی عارضه هستند.

انتهای پیام