نکته درباره احتمال وقوع آتش سوزی در جنگل‌هابا افزایش میزان بارندگی در فصل زمستان، پوشش گیاهی در جنگل‌ها افزایش می‌یابد و مستعد آتش‌سوزی م.

به گزارش ایسنا، وقتی پوشش گیاهی افزایش میابد، میزان آتشسوزی هم زیاد می شود چرا که یک ضلع آتشسوزی مواد سوختنی است که در منابع طبیعی، پوشش گیاهی مواد سوختنی می شود.بر اساس صحبت های امیر مسعود جاجلالی مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورـ به ۸ نکته درباره پیش‌بینی احتمال افزایش آتش سوزی جنگل‌ها اشاره می‌کنیم:

* با افزایش میزان بارندگی در فصل زمستان پوشش گیاهی در جنگل‌ها افزایش می‌یابد و مستعد آتش‌سوزی

* در حوزه زاگرس به دلیل بارندگی های امسال که غالبا به صورت برف بوده است در تابستان فصل آینده مشکلات را از نظر آتشسوزی عرصه های طبیعی تصور می کند.

* وقتی پوشش گیاهی افزایش میابد، میزان آتشسوزی هم زیاد می شود چرا که یک ضلع آتشسوزی مواد سوختنی است که در منابع طبیعی، پوشش گیاهی مواد سوختنی می شود.

* وقتی میزان بارندگی‌ها زیاد باشد پوشش‌های علف‌های فصل بهار زیاد خواهد شد و وقتی که علوفه‌ها خشک می‌شوند به یک ماده سوختنی بسیار خطرناک در طبیعت می‌شوند.

* برای آبیاری از این آتشسوزی لازم است فنی مانند چرای زودهنگام و مدیریت علوفه ها برای کاهش پوشش گیاهی و بهداشتی در محیط جنگلی انجام شود.

* جمع آوری درختان خشکیده هایی که می توانند شعلهور شوند، آموزش نیروها و هشدار به مردم و آموزش در مورد عرصه های بحرانی که شناسایی شده اند و مدیریت می کنند که به هرعنوانی وجود دارد و می تواند حریق ایجاد کند، ایجاد آتش برها و استقرار تجهیزات و هماهنگی ادارات دارد که نقش آبی و حریق دارند به منظور مدیریت و کشف به‌موقع برای اطفای حریق از جمله مناسب.

* ما آمادگی های لازم برای کنترل و از حریق را داریم و با ادارات هماهنگی های لازم را تابان ها داریم از اوایل سال آینده پیشنهاد می شوند و دوره های آموزشی برای همیاران طبیعت که ۱۰۵ هزار نفر هستند، برگزار می شود. سامانه ۱۳۹ به روز شده و سامانه ۱۰۵۴ که یک سیستم استانی بدون هیچ مشکلی مشکلی ندارد.

* در حوزه تامین تجهیزات امسال خرید بیسیم و شبکه رادیوی دیجیتال پیگیری و قرارداد آن منعقد شده است و موتورسیکلت برای گشت ماموران و تجهیزات انفرادی و گروهی در حال پیگیری و در دسته بندی مناقصه است که تا آخر سال جاری به نتیجه برسد.

انتهای پیام