نوسازی ۶۰۰ کلاس درس در خوزستان برای سال تحصیلی جدیدایسنا/خوزستان مدیرکل اصلاح، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تعداد ۱۲۵ مدرسه در استان خوزستان در قالب ۶۰۰ کلاس درس با ۵۸ میلیارد تومان نوسازی شد.

علی قربانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آماده سازی مدارس و موسسات آموزشی برای سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، ۱۲۵ مدرسه در استان خوزستان در قالب ۶۰۰ کلاس درس نوسازی شد. با ۵۸ میلیارد تومان.

مدیرکل اصلاح، توسعه و تجهیز مدرسه خوزستان در خصوص توسعه کلاس های درس مدارس افزود: ۶۰ کلاس درس برای برخی مدارس که با کمبود آموزش مواجه بودند ساخته شد که اعتبار توسعه این کلاس ها ۲۵ میلیارد و بافتنی بوده است.

وی گفت: اکنون ۲ هزار و ۱۵۳ کلاس درس در خوزستان در حال ساخت است که ۸۲۳ کلاس درس زیر ۵۰ درصد، ۳۸۷ کلاس ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۹۴۳ کلاس بیش از ۷۰ کلاس پیشرفت داشته اند. ٪.

در انتهای پیام