نوروز فرصتی است برای اندیشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت به سوی بلند مدت ای بیشتر


نوروز فرصتی است برای اندیشیدن و حرکت به سوی آینده ای بهتر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم رئیس موسوی تمام نظامی در پیامی به یاد شهدا هستند نوروز ra بالا ما او اظهار داشت.

محتوای متنی این پیام به رئوس مطالب زیر است:

به تماس گرفتن الله الرحمن الرحیم

بهار فصل شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن مسکن یک بار دیگر است شخصیت اسرار عظمت کجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت خدا دادار دروغ.

نوروز عید در سنت اسلامی ایران، عید باستانی، تاریخی، مظهر خوب ارزش های اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی، فرصتی برای تأمل، تجدید، غبار زدایی اجتناب کرده اند دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن یک بار دیگر حرکتی اندیشمندانه است. امیدوار کننده برای بلند مدت بیشتر است.

{در این} زمان ها جهان شاهد مبارزه، کشتار، نبرد ها، شیوع {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نقش ها است شوم ضد انسانی توسط غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصطلاح مدافعان حقوق بشر واقعیت این غیر انسانی است، ایران به برکت استقرار نظام دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی، مدیریت مرتب ائمه انقلاب، حضور همیشگی اهل بصیرت، نیروهای مخلص را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی در میهن اسلامی، به اسلام خوشحال از می تدریجی. نیروهای انقلابی در میهن اسلامی. نیروهای مسلح پارس سگدر برابر این تحریم های ناعادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه های شیطانی حامیان تروریسم، مسیر صلح، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی همراه خود موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفرازی تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این همه توطئه ها محکم ایستاد.

نظامی جمهوری اسلامی ایران شناخته شده به عنوان بازویی محکم برای پاسداری اجتناب کرده اند نظام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی همراه خود امتحان شده مجاهدین فداکاری کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتگزار همراه خود حمایت همدلانه سایر نیروهای مسلح مقتدر به موفقیت های چشمگیری در جهان های دفاعی، پژوهشی، آموزشی، آموزشی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کف دست کشف شد. هواپیماهای با بیرون سرنشین ایجاد، از دوام، تخریب، شناورسازی، زیرسطحی، رادار، تحقیقات استراتژیک، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند اقدامات عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کمک رسانی به مصیبت دیدگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاج گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهها تأثیر کارآمد تولید دیگری شهدا عسل تقدیم به ایران اسلامی.

من هم ترجیح می دهم بالا ما همنوایی مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه بر ایام الله شعبان همراه خود این اعیاد باستانی برای همه همشهریان گران قیمت به طور قابل توجهی کارگران. خدمتگزار کلانتری نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی انقلاب به طور قابل توجهی هامر زمان اعضای خانواده، ایمنی را در مرزهای زمینی، اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبورشان به ارمغان معرفی شده است است، همراه خود آرزوی منجی عالم، حضرت بقیع الله. بهتر از «موجود است دیگه“” یاد یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای جمهوری اسلامی ایران را اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال همراه خود بهزیستی، تندرستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی گرامی می داریم. موفقیت فرزندان وطن گران قیمت در سایه رحمت من {نمی دانم}خرس مدیریت حکیمانه آیت الله خامنه ای بالا“من می توانم.

تأمین: مهر