نماینده وزارت امور خارجه در قزوین باید از خانه فرهنگی امیرکبیر کوچ کندایسنا/قزوین استاندار قزوین گفت: دوران حضور وزارت امور خارجه در فرهنگسرای فرهنگ امیرکبیر قزوین به پایان رسیده است، این ساختمان باید منتقل شود و در اختیار فرهنگ و ارشاد قرار گیرد.

محمدمهدی علایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: زمان حضور وزارت امور خارجه در ساختمان خانه فرهنگ امیر کبیر قزوین به پایان رسیده است، پیگیری ها برای خروج از این ساختمان در حال انجام است.

وی گفت: در حال رایزنی برای جابجایی دفتر وزارت امور خارجه در قزوین هستیم و به زودی این اتفاق می افتد.

این مسئول با اشاره به اینکه پیگیری های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تخلیه این بنا ادامه داشت، تصریح کرد: بنای تاریخی سردار مفخم معروف به خانه فرهنگ امیرکبیر قدرت بسیاری در حوزه فرهنگ و هنر و باید برای فعالیت های فرهنگی و هنری در منطقه مورد استفاده قرار گیرد.قزوین استفاده می شود.

به گزارش ایسنا، بنای تاریخی سردار مفخم متعلق به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سال هاست که در اختیار وزارت امور خارجه منطقه قزوین قرار دارد و این بنا به صورت مشترک امضا شد. تفاهم نامه ۲ اسفند ۱۴۰۰ برای اجرای برنامه های فرهنگی در فرهنگ و ارشاد قزوین به حوزه هنری قزوین منتقل شد اما وزارت امور خارجه هنوز از ساختمان جابجا نشده است.

در انتهای پیام