نمایشگاه هفته قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه در کرمانشاه تحریک کردن به زحمت کشید


ایسنا/ کرمانشاه نمایشگاه آثار برگزیده هفته قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت کرمانشاه بلافاصله (۲۷ فروردین) در نگارخانه شهید آوینی کرمانشاه تحریک کردن به زحمت کشید.

محسن کرمیان، رئیس گروه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به محدوده آثار ۱۴۱ تأثیر، ذکر شد: این آثار طراحی شده در سه بخش: دستخط برگزیده شده.

وی افزود: در مجموع ۳۵ تأثیر همراه خود تذکر داوران برای حاضر {در این} نمایشگاه محدوده شده است.

وی ادای احترام به شد: ۱۵ تأثیر به بخش خوشنویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ تأثیر به بخش نگارگری کشتی شده بود کدام ممکن است {به دلیل} به حد نصاب نرسیدن، {در این} ۲ بخش کار دادگاهی انجام نشده است.

کرمیان اجتناب کرده اند برپایی این نمایشگاه به همان اندازه چهارم اردیبهشت ماه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: کنجکاوی مندان می توانند صبح ها اجتناب کرده اند ساعت ۹ به همان اندازه ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ظهر اجتناب کرده اند ساعت ۱۶ به همان اندازه ۱۸ اجتناب کرده اند این نمایشگاه بازدید کنند.

رئیس گروه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استان کرمانشاه همراه خود ردیابی به تحریک کردن کنار هم قرار دادن سازی این سیستم های هفته قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت اجتناب کرده اند دی ماه سال قبلی، ذکر شد: اجتناب کرده اند آن نقطه تاکنون، تعدادی از این سیستم نوسازی شده است. تصمیم بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از این سیستم {در این} هفته این سیستم ریزی شده است.”

کرمیان برگزاری کرسی های ترتیل، کلاس ها تخصصی قرآنی، برگزاری کارگاه های گرافیک متحرک، اجرای تئاتر خیابانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شهدا را اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های هفته قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت در استان کرمانشاه عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: اختتامیه این سیستم های این هفته بعد اجتناب کرده اند ماه مبارک برگزار تبدیل می شود به همان اندازه {در این} مراسم میزبان یکی اجتناب کرده اند مسئولان وزارت ارشاد باشیم.

نمایشگاه هفته قرآن و جاذبه در کرمانشاه آغاز به کار کرد

انتهای پیام/