نماز عید فطر در مصلی امام خمینی(ره) اصفهان برگزار می‌شودایسنا/اصفهان در کنترل ستاد نماز جمعه اصفهان ذکر شد: نماز عید فطر در اصفهان در مصلی امام خمینی(ره) این شهر برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سید حسین هاشمی {در این} خصوص به ایسنا ذکر شد: همراه خود گفتن روز عید فطر، مصلی اصفهان میزبان برگزاری نماز عید فطر {خواهد بود}.

وی شکسته نشده داد: رأس ساعت ۶ صبح درهای مصلی اصفهان به روی نمازگزاران باز ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت ۷.۳۰ صبح نیز نماز عید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطبه‌ها توسط آیت الله سید ابوالحسن مهدوی ایراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز اقامه ممکن است.

در کنترل ستاد نماز جمعه اصفهان تاکید کرد: امیدواریم مردمان همراه خود حضور توجه‌گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عابدانه شخصی در نماز عید فطر نمایندگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید  اجتناب کرده اند برکات امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز عید بهره‌مند شوند.

هاشمی همراه خود ردیابی به توافق‌های {انجام شده} همراه خود همه نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگان‌ها برای برگزاری بدون در نظر گرفتن بیشتر نماز عید فطر خاطر نماد کرد: همه چشم اندازها مورد نیاز اجتناب کرده اند تذکر توافق همراه خود نیروهای امدادی، خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها اجتناب کرده اند نمازگزاران گران پیش بینی می‌رود کدام ممکن است بالا وقت در مصلی حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل‌های بهداشتی کرونا را نیز همراه خود دقت رعایت کنند.

انتهای پیام.