نقش مهم نمایشگاه مسجد جامع پرداز در ایجاد نگرش جدید در بین مردمایسنا/قم مدیرعامل بنیاد هدایت گفت: نمایشگاه مسجد جامع پرداز تحولی در نگرش و برداشت مخاطب ایجاد می کند و این هدف اصلی نمایشگاه مسجد جامع پرداز است.

حجت الاسلام والمسلمین سید ناصر میرمحمدیان رئیس بنیاد هدایت امروز ۱۶ شهریورماه در نشست پژوهشی مسجد پژوهی که در سالن همایش های مسجد جامع پرداز برگزار شد، گفت. ما سعی کردیم به یک منطق برسیم: تمرین منطق قدم بسیار ارزشمندی است که نباید از آن غافل شد.

وی با بیان اینکه در معرفی مسجد جامع پرداز، ایستگاه، ساختمان و صحن شناسایی شد، گفت: داستان کلان بسیار مفید است. زیرا می تواند به خرده داستان هایی که در این نمایش تلاش می کنیم به آن ها دست پیدا کنیم، جهت دهد.

رئیس بنیاد هدایت با اشاره به اینکه افرادی که با آنها تماس می گیریم سخنرانان عمل هستند، گفت: اگر اهمیت حادثه مسجد جامع پرداز را بدانیم قطعا با کمک آنها می توانیم به نتیجه مطلوب برسیم. و مراقبت

وی با بیان اینکه اجرای مسجد جامع پرداز ائمه جماعت را از سردرگمی نجات داده است، خاطرنشان کرد: این اجرا باعث ایجاد تغییر در رفتار و درک مخاطبان می شود و این هدف اصلی از اجرای جامعه است. مسجد پرداز.

در انتهای پیام