نقش سپاه در شکست سیاست های آمریکا استودنی استایسنا/ البرز امام جمعه کرج گفت: سپاه نقش اساسی در شکست سیاست های آمریکا و رژیم رژیمی دارد.

به گزارش ایسنا، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در خطبه دوم نماز جمعه ۱۳ اسفند کرج ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: این ماه مقدمه ورود به ماه رمضان است و باید در اجرای اعمال این ماه تلاش ویژه شود.

وی ادامه داد: روزه، عبادت، تضرع، استغفار و صدقه به درگاه خداوند در این ماه بسیار توصیه می شود.

این کانون در ادامه با اشاره به اینکه آیا پاسداران همیشه در تهاجم بیگانگان و دشمنان و جریان های ضد انقلاب و لجن پراکن خارجی هستند، گفت: نقش سپاه پاسداران در شکست سیاست های آمریکا و رژیم غذایی استودنی است.

امام جمعه کرج در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر توسعه فرهنگ قرض و قرض الحسنه گفت: قرض الحسنه سنت حسنه است که از جامعه اسلامی مرتفع می شود.

تکمیل می شود