نعت محصولات کنجدی با اسم و شهرت اردکان عجین شده استایسنا/ یزد نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به نقش صنایع کوچک به عنوان موتور محرک اقتصاد محلی و کشور، صنعت فراورده های کنجدی اردکان را با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال با اسم و شهرت اردکان خواند.

“مجتبی توانگر” امروز سه شنبه به نمایندگی از دشتی نماینده مردم اردکان که به دلیل نشستی امکان حضور در مراسم برگزاری دومین جشنواره ملی فراورده های کنجدی در شهرستان اردکان را نداشت، در این برنامه حاضر شد و گفت: یکی از صنایعی که با اسم و شهرت اردکان عجین شده، محصولات کنجدی به صورت کارگاه های کوچک و سرزمینی هوشمند و نیاز مردم به این شکل گرفته و ریشه در تاریخ و هویت اردکان دارد.

وی با بیان این که هوشمندی و دقت ویژه گذشتگان در این صنعت تحسین است، ادامه داد: بسیاری از صنایع کوچک را موتور محرک اقتصاد محلی و کشوری می‌دانند، اقدامی که گذشتگان در عمل به آن اقدام کرده و اقتصاد این منطقه را به انجام برساند. حرکت درآورده‌اند و از سویی غذای سالم و ساده را برای خود تهیه کنید.

وی گفت: از سوی دیگر آنچه در اقتصادهای پیشرفته خام مطرح می شود، معتاد از خرید است که با دقت در چرخه این صنعت دیده می شود و آن گونه که نماینده مردم شریف اردکان در مجلس نیز به صراحت به آن اشاره کرده اند، اردکان کاشت کنجد و ندارد. بلکه با توجه به محصول فرآورده‌های کنجدی، تولید این منطقه و کسب درآمد از آن بوده است که در جو.

توانگر بررسیان کرد: این صنعت و فراورده های کنجدی از صرفا صنعت به هویت مردم این دیار و می شود.

وی با بیان اشاره به حمایت های نمایندگان مردم اردکان به عنوان رئیس فراکسیون تصمیم مجلس از برگزاری این جشنواره ملی، افزود: در همین راستا پژوهش ها در جهت توسعه در این بخش و عجین اردکان با این محصولات در کشور و منطقه در دست انجام است. .

وی با تاکید بر لزوم اختصاص سهمی از بازارهای منطقه به محصولات کنجدی این شهرستان، گفت: این جشنواره با همت بیش از ۶۰ تولیدکننده فرآوردهی کنجدی اردکان و با حمایت نمایندگان اردکان و ارگانها و بیش از بیش از سه ماه کار مداوم شکل می گیرند که جای خود دارند. تقدیر دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تدارک سه روز شاد و شیرین برای مهیمانان و مراجعه کنندگان به این جشنواره، عنوان کرد: برگزاری جشنواره نهایی قدردانی را ار شهرداری اردکان به ویژه در تبلیغات جشنواره دارند که این اقدام شهرداری در واقع در غیرقانونی برگزار می شود. رسالت فرهنگ سازی و شهروندی و حفاظت از هویت و فرهنگ این منطقه است و همچنین حمایت از صنعتی است که با زیست بوم این منطقه همخوانی دارد و هم این تلاش برای گردشگران و سرمایه گذاری در شهر اردکان است.

در پایان امیدواری علمی می کند که با جستجو در تبلیغ و بازاریابی و همچنین بهره مندی و استفاده از نمایندگان شهرستان، کاری بزرگ انجام دهد و حاشیه سود را برای این محصول افزایش دهد.

انتهای پیام