نظامی ایران اقتدار هر ابرقدرتی را آسیب دیده استایسنا/ خراسان جنوبی فرمانده آجا جنوب خراسان همراه خود دقیق اینکه هرگونه تهاجم به مرزهای ملت پاسخی راهگشا می تواند داشته باشد، اظهار داشت: در لحظه نظامی جمهوری اسلامی ایران اقتدار هر ابرقدرتی را آسیب دیده است.

امیر سرتیپ دوم جلیل شاطری در لحظه دوشنبه ۳۰ فروردین ماه در مراسم گرامیداشت روز نظامی جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژه نیروهای مسلح در بیرجند اظهار داشت: نظامی جمهوری اسلامی ایران گوش به زنگ است. ولی فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب نخواهد داد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در لحظه پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسمان شاهد رشادت های شهدایی است کدام ممکن است راهپیمایی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی را فدا کردند به همان اندازه ایران نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانیان در ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت اقامت کنند.

شاطری همراه خود دقیق اینکه ما سربازان ولایت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش به فرمان مقام معظم مدیریت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه گروه های معاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین گفتن می کنیم کدام ممکن است اصل گرفتن صادر شده است، تصریح کرد: هر گروه هر دو شخص خاص کدام ممکن است قصد تجاوز به عنف دارد باید برگردد. هر دو باید همراه خود آن گذراندن شود از ما قاتل نیستیم، با این حال مقابله همراه خود متجاوزان برای ما سخت {خواهد بود}.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ نظامی اظهار داشت: پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسمان شاهد فرار استخوان‌های شهید کبریایی در پادگان از قلعه خرمشهر، خرد کردن بالا خلبان تیزپرواز اقبالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا کردن خلبانان به ۲ نیمه بود: رژیم بعث را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات تولید دیگری.»

انتهای پیام/