نصف بازار سیستم‌های تهویه مطبوع در اختیار کالای قاچاقرئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع ایران گفت: ۵۰ درصد از بازار در اختیار کالایی است و می تواند هدفمند تاسیسات تهویه مطبوع با استفاده از معافیت گمرکی باشد.

به گزارش ایسنا، مهدی بستانچی در نشست خبری با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد کشور در صنایع کوچک و متوسط ​​است، تصریح کرد: چون صنایع همیشه در معرض چالش های بزرگ بین المللی وتحریم ها هستند و به نوعی صنایع کوچک ضربهگیر صنایع بزرگ هستند اما چون قدرت دارند. انه‌زنی صنایع بزرگ بیشتر به صنایع کوچک توجهی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه صنعت تهویه مطبوع قدمتی ۷۰ ساله در ایران دارد، اظهار کرد: ایران در صنعت هواساز در سرآمد است و تنها رقیب منطقه ای ما جمهوری ترکیه است. ما در این صنعت دارای سطح تکنولوژی قابل قبولی هستیم و رقابت و رقابت با دنیا را داریم.

این تولید کننده ارزش افزوده واحدهای تولیدی، تامین نهاده های تولید از جمله فولاد، برق و آب در شهرک های صنعتی، و تامین مالی و خدمات بانکی و گمرک را مهم ترین مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: یکی از درخواست هایی که از قانونگذاران این صنعت را حمایت می کنند. از تولید ملی، دستگاه های دولتی ملزم می شوند در مناقصات خود شرط عضویت در انجمن تخصصی را اجباری کنند. مطمئن شاهدیم که شرکت های متفرقه با خرید پروانه تولید در مناقصه شرکت می کنند و کالای مشابه خار.

بستانچی عمده مشکلات صنعت در کشور را ناشی از تصمیمات داخلی عنوان کرد و گفت: صدور بخش نامه‌های خلق ما نیازمند ثبات در تصمیم گیری و توسعه فرآیندها و حمایت در توسعه دانش و ورود فناوری و ماشین آلات مد.

این صنعت با اشاره به عدم استاندارد در محصولات تهویه مطبوع تاکید می کند: یکی از شروط شرکت در مناقصات این است که محصول استاندارد یوروونت را داشته باشد که به دلیل تحریم این استاندارد امکان پذیر نیست، یعنی شرکت های کنترل کیفیت خارجی به دلیل تحریم ها، محصولات ایرانی را پذیرش نمی کنند. این در حالی است که این شرط غیرممکن است، در حقیقت سد کردن راه تولیدکنندگان داخلی برای شرکت در مناقصا. البته از مهم‌ترین ما استانداردسازی محصولات به شکل جدی است. در کشور استانداردها در تولید نظر می‌شود. اما باید این استانداردها تدوین و اجباری شود.

قاچاق هدفمند تاسیسات تهویه مطبوع با معافیت گمرکی

بستانچی درباره تاثیر قاچاق بر روی صنعت تهویه مطبوع نیز گفت: قاچاق به صورت عارضه در این صنعت وجو. در یک نمونه ساده ۵۰ درصد کولرگازی موجود در بازار قاچاق و ۵۰ درصد بقیه آن تولید داخل و واردات قانو. ما شاهد هدفمند هستیم. شرکتهایی با خرید پروانه تولید تحت عنوان ماشینآلات، دستگاه و ادوات خرید کالا میکنند و جالب است که از معافیت مالیاتی و گمرکی هم بهره میگیرند.

وی افزود: یکی از کارهای انجمن این بود که در سال های گذشته، کالا را استانداردسازی کنیم، پیش از این در تولید چیلر که ایران تجربه واردات ما پایینتر از واردات امارات بوده است.

استانداردسازی نیازمند یاری نهادهای دولتی است

در ادامه علی آرینپور، هیئت مدیره نایبرئیس انجمن تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع ایران با اشاره به موضوع استاندارد اجباری محصولات گفت: این امر وجه دارد که در یک سو نیازمند همت خود تولید کننده است که دست ساز تولید کوتاه است و نیازمند یاری نهادهای دولتی است. در کنار ارتباط با دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و اجبار و کنترل باعث می‌شود که تمام جنبه‌های آن محق شود. جلسه‌ای با رئیس سابق سازمان استاندارد خانم پیروزبختیم و قرار بر این بود که ضلع سوم استاندار. اما حمایت از حمایت صورت نگرفت و گفته شد آزمایشگاه استاندارد صنعت تهویه مطبوع جز اولویت‌ها ۱۰ گ‌ن

نایب رئیس انجمن درباره واردات نیز گفت: ما به هیچ عنوان خطرناکی نیستیم، اما باید فنی برای تولید داشته باشد، فقط یک محصول تولید کند از کشور دوا نمی‌کند چون ما در این چند سال قبولیم به سطح مطلوبی از دانش فنی برسیم و تجربه می‌بینیم. الاهایی وارد می‌شوند که حتی ارزش تعمیرات را هم ندارند و کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌شوند.

آرینپور در مورد افزایش هزینه های تولید نیز گفت: به دلیل فشارهای اقتصادی و غیرسرمایی هایی که برای تولید وجود دارد از تولید کنندگان برای کنترل تولید اولین و راحت ترین راه که همان کیفیت را انتخاب می کنند و انجمن در جستجو است که کیفیت محصولات داخلی را کنترل می کند. انجمن را پیاده‌سازی کند.

او با اشاره به وضعیت بیثباتی تولید، سرمایه گذاری و سرمایه در کشور گفت: تولیدکنندگان پس از تولید تولید خود بینند سرمایه اولیه در بهای کالا ۷۰ درصد و هزینه سربار زیر ۲۵ درصد است و به دست می آید که این شرکت ها از فرآیند تولید تولید می کنند. ارج شده و مونتاژکار می‌شوند.

انجمن نایب در پایان از فعالیت دو شرکت دانش بنیان در این بخش خبر داد.

انتهای پیام