ندلی خالی ۸۰ روزه در وزارت ورزش!حدود ۸۰ روز است که سمت مدیرکلی دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، بدون سکاندار مانده اس

به گزارش ایسنا ۲۱ آذرماه سال جاری بود که حمید بنی تمیم به عنوان مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان خاتمه داد و طی حکمی از سوی سجادی وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان خوزستان منصوب شد.

ورزش همگانی در ایران در دو سال گذشته شرایط پیچیده ای را به خود اختصاص داده و با توجه به برخی از ویروس های جنگی و تعطیلی اماکن ورزشی از سوی ستاد ملی مقابله با استرس و خانه نشینی بسیاری از جوانان دانش آموز و حتی یک نفر دیگر. افراد بزرگسال، کاهش بیش از پیش تحرک و فعالیت بدنی در بین ایرانیان را دارند تا جایی که به گفته فدراسیون ورزش های همگانی، بر اساس رویکرود بر اساس آمار سال ۱۳۹۶ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۹، درصد مشارکت مردم در فعالیت های ورزشی در سه سال گذشته، یکی از دلایل آن را می توان دانست. بر اساس اعلام افشین ملایی، در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۱ درصد از مردم به فعالیت های ورزشی می پردازند که در س ۴۶.

شرایط به وجود می آید از کم تحرکی از جمله مواردی که تنها معضل ورزش همگانی نیست و به این موضوع، هجوم بیماری های غیر واگیر، چاقی کودکان، سالمندی، هوا و فعالیت بدنی کمتر در بین زنان را اضافه می کند و اعلام می کند که سلامت عمومی ایرانیان با خطری جدی همراه است و در صورت عدم مقابله با آن، پیامدهای تلخی برای ش

با توجه به اینکه ۸۰ روز است سمتکلی دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان خالی مانده و بدون مدیرکل یا سرپرست اداره می شود، به نظر می رسد وزیر ورزش و جوانان باید ضمن توجه به هرچه بیشتر به ورزش همگانی، در این رابطه نیز تصمیم بگیرند. کیری کرده تا شاید بتوان با برنامه ریزی بهتر در بهبود وضعیت ورزش همگانی گام برداشت.

انتهای پیام