نبود خطای محیط زیستی درمرکز تفکیک باغ تهران / گزارشی ازنفوذ به آب‌های زیر زمینی نداشتیممدیر سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه خطای محیط زیست در مراکز تفکیک شهر تهران وجود ندارد، گفت: تا به امروز گزارشی از نفوذ این آبهای زیر زمینی نداشتیم.

محمدمهدی عزیزی در گفت وگو با ایسنا، در حاشیه نمایشگاه های بین المللی پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات و محیط زیست، گفت: به عنوان متولی و مدیر اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، فکر می کنم هرچقدر در منطقه پسماند به چرخه، کار انجام می شود که پیروز شده است. یشرفتهای قابل توجه در حوزه پسماند صورت گرفته است. در حال حاضر تفکیک انجام می‌شود و خیلی از صنایع تبدیلی کار خود را انجام می‌دهند و بسیاری از زباده‌ها.

عزیزی درباره وضعیت کشور در زمینه تولید سوخت سوزی گفت: از نظر تکنولوژی سوز و رکر ما به

مدیر سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که آیا از تجهیزات ارائه شده در حوزه پستماند در نمایشگاه مدیریت پسماند که در محل دائمی نمایشگاه های تهران در حال حاضر برای استفاده شهرداری تهران برگزار می شود، گفت: با بسیاری از شرکت های حاضر در نمایشگاه جلساتی برگزار می شود. و با تعداد زیادی از آن‌ها قراردادهایی بسته شده و کار را جلوی دید.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر همکاری شهرداری با سازمان ملی پسماند گفت: مدیریت مدیریت پسماند شفاف و است و این موضوع مطرح شده است، تدبیر رئیس جمهور روشن است و اگر اعلامی مبنی بر اجرایی شدن داشته باشند، اجرا شود. ما در حوزه قانون مدیریت پسماند ضوابط و قوانین داریم و همه دستگاه ها باید به کمک کمک کنند تا شا.

عزیزی ادامه داد: به دلیل کم کاری برخی از قسمت ها مانند برخی از شهرداری ها و کارگرانی که به عنوان مدیر اجرایی هستند معضل به وجود آمده، اما این موضوع دروه ملی پسماند مطرح شده و به نتیجه خوبی می رسد. شاید نیاز به تشکیل سازمان باشد، اما ما تابع هستیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برخی از خطاهای محیط زیستی در مراکز تفکیک زباله و پسماند گفت: مرکز دفن از مجموعه زباله کهریزک ما بیش از یکهزار و ۲۰۰ پروژه است و در این مکان نزدیک به ۸۰ سال است که کارهای تفریحی شهری را میدهیم. و کارهای پردازش، باز آوری و دفن در این جا انجام می‌شود. تا به امروز گزارشی از نفوذ این آب‌ها به آب‌های زیر زمینی ندارد و موضوعی هم رخ نمی‌دهد و دوستان محیط زیست این موضوع را برای شهر تهران تأیید می‌کنند که ما محیط زیستی نداریم.

به گزارش ایسنا، سومین نمایشگاه بین المللی پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته در سالن ۳۸ ب و نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در سالن ۳۵ از ۱۰ تا امروز ۷ ۸ تا اسفندماه از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می شود.

انتهای پیام