ناهمگونی چهره شهر در ساوه نسبت به شهرهای دیگر کشور حادتر استایسنا / مرکزی دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: اجرای نماهای ناهمخوان با معماری متفاوت این روزها در نقاط مختلف کشور، یکی از اتفاقات چالش برانگیز حوزه ساختوساز است که باعث آسیب به سیمای شهرها می شود و این شرایط در ساوه حادتر است.

احسان متولیان در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ساوه با بیان اینکه نمایه ها معرفی کننده هویت و فرهنگ هر شهر وجود دارد، اضافه می شود: شتاب ساخت و سازهای بی ضابطه در کلانشهرها در دو دهه اخیر، نه تنها بر چالش های اضافه شده است، بلکه هره نامنظم و ناهمگونی از شهرها به ویژه در ساوه به نمایش گذاشته شده است.

وی ادامه داد: در شهر ساوه شاهد بودیم که هر ساختمان از مصالح خاص خود (آجر در موارد بدون بندکشی، از بررسی سنگ ها به رنگ های مختلف، سیمان تگری به اشکال مختلف و …) ساخته شده است و هر کدام از ارتفاعات متفاوت هستند. دارند (از یک طبقه تا برجهای بلند) هر یک از حجمهای مخصخصی دارند، از نماهای برآمدگی و فروتگی تا بالکنهای مختلف که در پیادهرو و خیابان هستند.

متولیان افزودن: اجرای نماهای ناهمخوان با معماری متفاوت این روزها در نقاط مختلف کشور، یکی از اتفاقات چالش برانگیز حوزه ساخت و ساز است که باعث آسیب به سیمای شهرها می شود و این شرایط در ساوه حادتر است.

وی بیان کرد: همچنین بلندمرتبه سازی در معابر کم عرض و ساخت آپارتمان های چند طبقه در کوچه های باریک بدون در نظر گرفتن ساختمان های عمرانی و شهری منطقه، مشکلاتی را برای ساکنان این شهر ایجاد کرده است که باعث افزایش بار ترافیکی، سرانه فضای سبز، هوای هوا، پارک خودرو و فشار بار جمعیتی از کیفیت زندگی شهری ساکنان این محله ها کاشته است.

وی تصریح کرد: شهر ساوه به دلیل عدم محدودیت زمین های شهری می تواند به جای بلند مرتبه سازی ساختمان ها به سمت توسعه افقی حرکت کند و هم اینک نیز نیازمند استفاده از نظر اسناد مجرب برای ساماندهی چهره ناهمگون شهر است.

به گزارش ایسنا، شهردار ساوه نیز در این جلسه با بیان اینکه یک شهروند زمانی که از خانه خارج می شود، اولین موضوعی است که در مورد خدمات شهری با آن اتفاق می افتد، در این جلسه پسماند و حمل و نقل عمومی است، گفت: متاسفانه هم اینک خدمات حمل و نقل است. نقل عمومی در ساوه قابل قبول نیست زیرا یک شهروند جهت استفاده از خدمات اتوبوسرانی به طور خوشبینانه

امیررضا یوسفیان ادامه داد: خصوصی سازی ناوگان اتوبوسرانی در گذشته اقدامی بسیار نسنجیده بوده و عدم کمک های دولتی پس از اجرای این طرح، باعث گیر شدن ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی در بسیاری از شهرهای کشور از جمله ساوه شده است.

وی مشخص کرد: ۵۴ هماکنون دستگاه اتوبوس در خطوط ۲۰ تنها به شهروندان ساوه خدماتی می دهند که ۵۰ دستگاه دیگر نیاز به شهر دارند و در حال حاضر به دلیل شرایط و عدم وجود فعالیت مدارس این آسیب کمتر احساس می شود.

وی با بیان اینکه اگر حمایت های دولتی مانند ساوه در بحث تامین اتوبوسرانی خواهد شد، افزود: از مشکل اتوبوس، شهرداری ساوه در حوزه و نشان می دهد که بعد از هر دو با و سلامت مردم سر کار آتش دارند، پس از آن ها و مشکلات یادی است.

شهردار ساوه گفت: هم اینک مدیریت شهری ساوه به دلیل امکانات و تجیهزات لازم در مقابله با بحران و تاب آوری در مقابله با بحران فقیر است و امیدواریم امروز با حضور آقای دکتر متولیان فرصتی فراهم شود تا بتوانیم راهکارهای مناسب برای رفع بخشی از این مشکلات شهر را انجام دهیم. اندیشیده شود.

شهر ساوه نیز گفت: شهر ساوه به عنوان دومین شهر استان مرکزی با پتانسیل بالا از جمله صنعت و کشاورزی دارای شورای شهر ساوه است که با کمک شورای عالی امنیت در جهت توسعه شهر ساوه گام برداریم.

احمد حاجامین ادامه داد: ما در ساوه دیگر نقاط کشور با رشد بیش از حد جمعیت داریم و این مهاجرپذیری و رشد جمعیت باعث افزایش حجم کار مدیریت شهری و بالارفتن مطالبات مردم از شهرداری شده و اعتبارات لازم برای مدیریت شهری را در خدمات رسانی به مردم می کند. مشکلاتی مطرح کرده است.

وی به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: با اجرای این قانون شهر ساوه زیان را در بین شهرهای کشور متحمل شد به طوری که از سال ابتدایی جاری حدود ۷۵۰ میلیارد تومان ارزش افزوده شود. به استان واریز شده تنها ۱۳۰ میلیارد آن شهرداری ساوه بوده است و این تضییع حق مردم این شهرستان است

حاج امینی حد قانونی نصاب اراضی قولنامه ای را از نیازهای اساسی شهر دانست و افزود: شرایط ویژه شهرهای مهاجرپذیر مانند ساوه قانون به خوبی دیده نشده است زیرا ساوه به دلیل اقشار کارگری و کم درآمد، قدرت خرید زمین های سنددار را با قیمت بالا این قشر ضعیف و کارگری تمام اندوخته خود را فقط خرید زمینهای قولنامهای با متراژ پایین کردهاند و ساخت آنها با مشکلات قانونی است. امیدواریم این نشست فرصت خوبی را برای رفع برخی مشکلات اساسی شهر با استفاده از راهکارهای اعضای مجم.

در ادامه این جلسه مشکلات مختلف در حوزه حمل و نقل، ارزش افزوده، سرمایه گذاری، ساخت هوشمند، کاهش حد نصاب زمین های قولنامه ای و … مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه مسجد جامع ساوه و شهرک بازیافت شهرداری بازدید بعمل آمد. .

انتهای پیام