نان و مرغ و گوشت صد شکایت مردمیبه گفته معاون بازرسی و نظارت انجمن صنعت، معدن و تجارت (سومات) استان تهران، در پنج ماهه امسال بیشترین شکایات در گروه تولیدی نان، مرغ و گوشت، سبزیجات، پس از فروش بوده است. سرویس لوازم خانگی، شکر و شکر و ماشین مربوط به تبلیغات است.

سعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در پنج ماهه امسال ۳۱۷ هزار و ۸۸۴ مورد بازرسی از صنایع توزیعی و خدماتی استان تهران انجام شد و در نتیجه ۳۱ هزار و ۲۱۰ فقره پرونده تخلف به ارزش ۵۷۳ میلیون تومان در معاونت تشکیل شد. بازرسی و اداره بازرسی سازمان صومات تهران تشکیل و جهت بررسی و اعزام به دستگاههای ذیربط ارائه گردید.

وی با بیان اینکه در این مدت به ۳۱ هزار و ۸۷۹ پرونده قاچاق رسیدگی شد، تصریح کرد: در این بررسی ها ۲۴۸ پرونده به ارزش ۶۴ میلیارد تومان تشکیل شد.

معاون بازرسی و بازرسی سازمان حراست منطقه تهران همچنین گفت: در این مدت ۲۵ هزار و ۹۱۸ گشت مشترک با تعزیرات حکومتی، بازرسان صنفی، پلیس بهداشت و درمان و امنیت اقتصادی و… ۱۳۳ میلیارد تومان انجام شده است.

محمدی پور همچنین گفت: در پنج ماهه امسال ۵۴ هزار و ۷۰۸ فقره شکایت به معاونت بازرسی ارسال شده که از این تعداد ۲۶ هزار و ۲۸۷ مورد متخلف و ۲۸ هزار و ۴۲۱ مورد نیز غیر متخلف بوده است.

به گفته این مسئول، در مدت مذکور بیشترین شکایات مربوط به گران فروشی، کم فروشی و فاکتور و گروه تولیدی مربوط به نان، مرغ و گوشت، سبزی، خدمات فروش پس از خانواده بوده است. ابزار، شکر و ماشین.

چگونه شکایت کنیم؟

مردم می توانند شکایات خود را با مراجعه به مراکز اطلاع رسانی انجمن های صنعت، معدن و تجارت مناطق و شهرستان های زیرمجموعه و یا از طریق تلفن (۱۲۴)، سایت سازمان پشتیبانی به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، ثبت نام کنند. وب سایت (۱۲۴).ir) و «آپ» درخواست ارتقای شکایت خود را دارند.

بر اساس قانون نظام صنفی، نظارت، تبعیت، کلاهبرداری، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای مقررات قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، تعیین قیمت و عدم صدور فاکتور یکی از مهمترین تخلفات است. اتحادیه های کارگری

در انتهای پیام