میدان مغناطیسی مانیتور رایانه ، منشأ مزمن کارمنداناین روزها در هر مکان اداری و غیر اداری، می‌توانم انواع و اقسام تجهیزات الکترونیکی را به‌ویژه بررسی‌های بزرگ نشان می‌دهند که دستگاه‌ها را به‌ویژه نمایش می‌دهند که می‌توانند مککلاتی را برای افراد ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، میدان‌های الکترومغناطیسی، خطوط نامرئی نیرو هستند که توسط تجهیزات برقی و الکترونیکی مانند رایانه این میدانها در نتیجه حرکت ذرات باردار در محیط رسانه و خلاء به وجود میآیند و دارای نوعی انرژی هستند که بر اتمها و مولکولها تأثیر میگذارند و جذب یا بازتابش الکترومغناطیس میشوند. رایانه ها، لپتاپ ها، تلفن های همراه و سایر تجهیزات الکترونیکی در گروه تولید کننده های الکترومغناطیسی. میدان‌های مغناطیسی اطراف مانیتور رایانه‌ها در محدوده فرکانسی خیلی پایین یا ELF و محدوده فرکانسی فو

در این محدوده بر کیفیت خواب انسان اثر سوء میگذارد، ولی در درازمدت ممکن است باعث بروز مشکلی به نام «سندروم خطرمن» شود. این سندروم بر عملکرد بسیار از بخش‌های اصلی بدن مانند سیستم‌های فیزیولوژیکی، ایمونولوژیکی، هورمو. اختلال در مکانیسم اعصاب مرکزی مثل سیکل خواب و بیداری و سایر ناراحتی های روانی شناختی مانند اختلال حافظه کوتاهمدت و بیماری، اختلال در دستگاه بینایی و شنوایی، اختلال در سیستم قلبی-عروقی، خشکی دهان و چشم گیجی و مشکلات مشکلی، سردهای غیرمعمول و احساس بیماری. رفتگی در صورت و دست و پا از دیگر عوارض مهم آن می‌شوند.

با توجه به این عوارض، گروهی از متخصصان کشور از دانشگاه علوم پزشکی گلستان اقدام به انجام یک مطالعه تحقیقاتی کرده است که در آن، شدت میدان الکترومغناطیسی مانیتورهای رایانه استفاده از موارد مورد بررسی واقع شده است.

در این مطالعه که بر روی ۱۰۰ رایانه استفاده از ۱۰۰ نفر از کارکنان ادارات مختلف استان گلستان انجام شده است، پژوهشگران، شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی رایانه های رایانه در فواصل ۳۰، ۵۰ و ۶۰ سانتی متری و در چهار جهت مختلف مانیتور با استفاده از یک روش استاندارد. اندازه گیری و مقایسه کردند.

آنها همچنین برای عوارض ناشی از کار با مانیتورهای رایانه از پرسشنامه استاندارد مؤسسه ملی مد

نتایج این بررسی ها نشان داد میزان انرژی الکتریکی مانیتورهای رایانه در کلیه شرایط، پایین تر از حد استاندارد بود، ولی میزان مغناطیسی تولید شده، بسیار بالاتر از حد استاندارد بوده و نیاز به توجه دارد.

در این خصوص، محمد هادی مهدی نژاد، دانشیار و پژوهشگر مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گلستان و همکارانش میگویند “طبق یافته های ما، بسیار قوی از الکترومغناطیسی در جلوی مانیتورها و در فاصله ۳۰ سانتی متری و کمترین آن در حالت خاموش و در فاصله سانتیمتری قرار دارد. از مانیتور مشاهده شد ».

نها می‌افزایند: «افزایش طول زمان کار با مانیتورهای رایانه‌ای در روز، باعث عوارض سندرم خستگ می‌شود. عناصر سردرد و سرگیجه در کاربرانی که بیش از چهار ساعت پشت مانیتورهای رایانه قرار گرفته بودند، بیش از حد. به‌علاوه، تفاوتی در ویژگی‌های بالینی بین مردان و زنان و علائم سندرم وجود نداشت».

نتایج این مطالعه مطالعه می‌کند که روزانه با تأثیر بیشتری نسبت به سال‌های فعالیت می‌کند. به این معنی که فرد طی روز از استانداردهای کار با رایانه‌ها تبعیت کند، می‌تواند سال‌ها باشد

به بیان مهدی نژاد و همکارانش، “در نظر گرفتن برنامه های محیط زیست و ورزش در محیط کار برای کاربران را می توان تا حد زیادی از عوارض آن جلوگیری کرد. یرا پایین بودن شدت سیگنال الکترومغناطیس نمی‌تواند ضمانتی برای دریافت از عوارض سوء باشد ».

این پژوهشگران دارای مطالعات جامع در خصوص خطرات احتمالی ناشی از تجهیزات الکترونیکی مورد هستند همچنین برنامه‌ریزی سازمان‌های دولتی برای آسیب‌های احتمالی برای سلامتی به ویژه زنان و مردان مورد نیاز است و علاوه بر این، آموزش کاربران بهمنظور افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد در خصوص عوارض کار مداوم با رایانه‌ها می‌تواند مفید باشد.

فتنی است این یافته‌های پژوهشی علمی را مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان منتشر کرده است.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری