میانجی قطری آخرین طرح صلح میان دولت چاد و مخالفان را ارائه کردمیانجی قطر آخرین طرح صلح میان دولت چاد و نمایندگان اپوزیسیون را که مذاکراتی را در دوحه برگزار کردند و قطر از مارس گذشته بر آن نظارت داشت، ارائه کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت العربی الجدید، طرح صلح ارائه شده از سوی میانجی قطری به هیئت های دولت و اپوزیسیون چاد بر آتش بس، توقف سخنان نفرت انگیز، فرآیندها و برنامه های خلع سلاح، آزادی زندانیان و اتحاد مجدد تمرکز دارد. . بر اساس استانداردهای بین المللی

همچنین در این طرح صلح، موضوعات مورد مناقشه به گفتگوی ملی ارجاع شد که شورای نظامی انتقالی چاد تصمیم به برگزاری آن در ۲۰ اوت گرفت.

طرح صلح خواستار ایجاد یک کمیسیون ملی خلع سلاح متشکل از ۱۰ عضو از شورای موقت و ۱۰ عضو از جنبش های سیاسی و نظامی مخالفان امضا کننده این توافقنامه است. تکمیل گفتگوی فراگیر ملی در نمانجانا بر اساس تصمیمات و توصیه ها در این زمینه آغاز خواهد شد.

با توجه به اقدامات اعتمادساز ذکر شده در موافقتنامه در خصوص انطباق شورای نظامی در تصویب و اجرای قانون عفو، از جمله کلیه احکام و اتهامات قضایی مربوط به مشارکت در خشونت، استرداد دارایی های مسدود شده و حساب های بانکی. ، اقدامات لازم را انجام دهد. حمایت از اعضای جنبش های سیاسی و نیروهای مسلح امضاکننده توافقنامه و همچنین اموال آنها پس از بازگشت به چاد و ارائه حمایت های امنیتی لازم برای شرکت کنندگان در گفتگوی فراگیر ملی.

ماده ۱۸.۲ طرح صلح در چاد، شورای نظامی و جنبش ها در مورد موضوعاتی مانند اصلاحات اساسی ارتش، بررسی توافقنامه موقت، رد قدرت اعضای شورای نظامی – ویژه برای شرکت زیر انتخابات و دوره گذار و ساختن حکومت آشتی ملی از دستور کار مشورتی ملی باید فراگیر و مستقل باشد.

فعالیت‌های سیاسی و نظامی اپوزیسیون چاد که در مذاکرات مقدماتی دوکسا شرکت کرده‌اند، قبلاً موارد ذکر شده را مطرح کرده و خواستار گنجاندن آنها در توافقنامه صلحی است که در دوحه امضا خواهد شد.

ماده ۱۹.۳ طرح صلح در خصوص اجرای توافقنامه صلح حاکی از آن است که همه طرف ها بر تشکیل کمیته مشورتی برای نظارت و پیگیری اجرای توافقنامه دره توافق کرده اند و این کمیته دارای ساختار مشورتی و پیگیری تعهدات است. همکاری در اجرای کلیه نکات مربوط به برقراری صلح و آشتی ملی و تضمین ثبات و توسعه در چاد.

این یکی از خواسته های اپوزیسیون است که خواهان داشتن نماینده ای در این کمیته با نماینده برابر در شورای نظامی موقت هستند. کمیته تعیین شده متشکل از ۹ عضو شامل سه نماینده از شورای نظامی، سه نماینده از مخالفان و سه نماینده از جامعه بین‌المللی و سایر اعضا است. کمیته با توافق همه طرف ها

همچنین بر اساس متن این طرح، کمیته ای بین المللی شامل قطر، سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، کمیسیون حوزه دریای چاد، جامعه اقتصادی آفریقای مرکزی، اتحادیه اروپا، سازمان بین المللی فرانکفونی، سازمان اسلامی همکاری فرانسه، ایالات متحده، آلمان، ایتالیا و توگو و کشورهای همسایه چاد برای ارزیابی و نظارت بر اجرای توافق انجام خواهد شد.

پیش از این تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر با محمد ادریس دبی، رئیس شورای نظامی موقت چاد تماس تلفنی دریافت کرد.

در تارنمای دفتر امیر قطر آمده است که در این گفت وگوی تلفنی روابط دوجانبه قطر و چاد و امید به توسعه این روابط و آخرین وضعیت منطقه ای و بین المللی مشترک دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مورد بحث قرار گرفت.

گروه‌های مخالف در چاد که قبلاً رویکرد خود را نسبت به طرح صلح با میانجی‌گری قطر اعلام کرده‌اند، اصلاحات و طرح صلح جدیدی را اتخاذ کرده‌اند تا در صورت امضا یا اعلام خروج از گفتگو، موضع نهایی را اتخاذ کنند. محمد زین، رئیس تیم مذاکره کننده دولت و وزیر امور خارجه چاد در یک بیانیه مطبوعاتی گفت که طی دو تا سه هفته آینده توافقنامه امضا خواهد شد.

در انتهای پیام