مولوی عبدالحمید با امیرعبداللهیان دیدار کردمولوی عبدالحمید – امام جمعه اهل سنت زاهدان – با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، در محل این

به گزارش ایسنا، در دیدار مولوی عبدالحمید با امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ضمن تاکید بر سیاست دولت و تحولگرای سیزدهم در حمایت از قاطع و همهجانبه از حقوق تمامی اتباع ایرانی در خارج از کشور، از برنامه های جامع وزارت امور خارجه در استیفای حقوق ایرانیان خارج از کشور. کشور خبر داد.

وزیر امور خارجه در این دیدار، با تشریح آخرین وضعیت وین، بر عزم دستگاه سیاست خارجی در صی

امیرعبداللهیان با اشاره به وضعیت منطقه و جهان اسلام، حرکت در جهت تحکیم وحدت در بین اسلامی و امت اسلام را جزو اصول اساسی سیاست خارجی خواند و بر ضرورت بسیج همه امکانات در تحکیم فضای همدلی تاکید کرد.

مول عبدالحمید نیز در این دیدار، عشق به میهن اسلامی را وجه مشترک بین تمامی ایرانیان در داخل و خارج از کشور خوانده و با اشاره به برنامه های رژیم صهیونیستی در منطقه جهت ایجاد فضای اسلامگریزی و ایرانهراسی، اولویت بخشی به همگانی در دولت مردمی تحولگرای سیزدهم. را اقدامی هوشمندانه دانست.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در پایان با آرزوی موفقیت برای کشورمان در وین س ارافرازی م

انتهای پیام