موضوعی اظهارنظر «سایه» درباره جنگ جهانیهوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه) در واکنش به اظهارنظری از او درباره بحران بحران می‌گوید: «این نظر من قای ابطحی نگ زد. حرف پیش آمد. من در میان حرف‌هایم به آقای ابطحی گفتم در بی‌بی‌سی یکی اینطور می‌گفت. لابد آقای ابطحی بد متوجه شده و نقل قول من از دیگری را به عنوان نظر من نقل کرده است.

به گزارش ایسنا، میلاد عظیمی در پی روایت نقلقولی منتسب به هوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه) درباره جنگ جنگ، گپ و گفتی با این شاعر پیشکسوت داشته و در صفحه خود نوشته است “از سایه پرسیدم ماجرای اظهارنظرش درباره جنگ مطلق چیست . گفت کدام نظر؟گفتم همان که آقای ابطحی نقل کرده است؟گفت چه نقل کرده؟

آفت آلما این روزها حالش اصلا خوب نیست و من خیلی پریشانم. تا صدای زنگ تلفن را می‌شنوم حالم خراب می‌شود و می‌ترسم خبر بد باشد. یا از چیزی خبر ندارم.

نقل قول آقای ابطحی را برایش خواندم.

یا تعجب کرد. :فت: «این نظر من نیست. قای ابطحی نگ زد. حرف پیش آمد. من در میان حرف‌هایم به آقای ابطحی گفتم در بی‌بی‌سی یکی اینطور می‌گفت. لابد آقای ابطحی بد متوجه شده و نقل قول من از دیگری را به عنوان نظر من نقل کرده است. این یکی از مهم ترین بازی های جهان است.”

مولف کتاب «پیر پرنیاناندیش» (در صحبت سایه) در ادامه با بیان اینکه نقل یک سخن به معنای تایید یا رد آن سخن نیست و سایه نظری درباره روسیه و کشور و ناتو و ورشو ندارد و از حمله به روسیه حمایت شده است نوشته «این ناجوانمردی است. دروغ و بهتان زشت است.

سایه گفت دیگر خسته شده از این همه جعل و دروغی که به او نسبت می‌دهند. شعر جعلی. تصنیف و ترانه جعلی. اطره جعلی. ر سیمرغ جلی.”

انتهای پیام