مواد اولیه، معتبر می‌شود!نایب رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که امکان تولید مواد اولیه واحدهای تول را دارد

به گزارش ایسنا، تامین کننده اعتبار و نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه یکی از اصلی ترین دغدغه ها بوده است که در سالهای گذشته برای فعالان به وجود آمده است. امکان پرداخت نقدی در هنگام خرید مواد اولیه با توجه به تسویه نشدن فروش محصولات چه در داخل و چه به مواد اولیه، باعث می‌شود که واردکنندگان مواد تحت فشار قرار بگیرند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز در زمان مدنظر خود، مواد اولیه تولید شوند. نیاز به تامین کننده.

به دنبال به وجود آمدن این مشکلات، محمدرضا فاروقی – نایب رئیس – بررسی اتاق بازرگانی ایران از امکان خرید مواد اولیه اولیه خبر داده شده است. او سایت اتاق ایران گفته است: ضرورت ایجاد محدودیت‌های قانونی برای استفاده از شیوه پرداخت اعتباری در جلسات بخش خصوصی با مسئولیت‌های مربوطه در دولت قبل مطرح می‌شود و همچنین در کنار آن پیشنهادات را به صورت واقعی واقعی که در شرایطی که در شرایط ارزی وجود دارد، انجام شود. عنوان سرمایه‌های کشور یاد کردند. اما متأسفانه تصمیم عملیاتی خاص در این زمینه جز مقطعی آن هم برای کالاهای اساسی، اهمیتی ندارد.

دبیر کمیته گمرک استان کشور ادامه داد: در شرایط فعلی مطابق با الزامات مقرر در بند دو مصوبه ۴۳۵۳ مورخه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ که منبع ماده ۷ قانون مبارزه با کالا و ارز است، جز در موارد استثنا، مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش. ارائه شده و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در مقررات بانک مرکزی تامین می شود و در کلیه حوالجات ارزی، بانک مرکزی باید نظارت مستقیم و مستمر داشته باشد، منتها در سنوات گذشته در قالب رویه ها و اولویت های آرزوی اعلامی از سوی بانک مرکزی، سازوکار. رویه خرید اعتباری برای مواد اولیه تولید، پیش بینی نشده بود و فقط درباره کالاهای اساسی آن هم در ستاد مرکزی تنظیم بازارها را در ۳ فروردین ۱۳۹۹ به این شرح صادر کرد “بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی مشمول به صورت صورت”. خرید اعتباری اقدام و برای خرید آن خرید ۶ ماه از زمان تخصیص ارزها در قابل انتقال اقدام کند «اما این فرآیند مصرف کننده کالاهای اساسی قرار نگرفت.

به باور فاروقی در مورد استفاده از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که ثبت سفارش می‌شود و می‌خواهند آن‌ها را می‌توان حسب نوع کالا و ارزآوری به یکی از روش‌های وارداتی در مقابل خطر، آرزو، تهاتر و یا استفاده از آرزوهای غیر قابل قبول، مصرف، شرایط متفاوت خواهد بود و واردکننده می شود ضمن بهره مندی از این رویه می تواند با تولید مواد اولیه بیشتر از نقدینگی خود با افزایش ظرفیت، بهرهوری بیشتر ایجاد کرده و پول فروشنده را پس از فروش کالا حواله کند.

این عضو هیأت مجلس ایران با صدور مجوز اجرایی اجرایی در بازه زمانی خاص، امکان تولید قبل از تولید نیز مهیا می‌شود، به گونه‌ای که یک صادرکننده پیش از صدور کالای خود، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید را به صورت معتبری تولید کرده است. س از صدور، ارز حاصله را به کالای وارداتی تخصیص می دهد. بعلاوه برای این امکان اعتبار می‌تواند فشار را در مقاطعی از بازارهای ارزی برداشته و با کاهش مواجه شود.

نایبرئیس کمیسیون مدیریت اتاق ایران از ارسال این پیشنهاد مستفاد از ثبت دو ماده ۹ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طرف نظر در سال گذشته به عنوان راهکاری برای جلوگیری از رسوب در اماکن گمرکی و کاهش فشار بر کالا. بازارهای ارزی خبر داد و بیان کرد: با اجرای این رویه، واردکنندگان بینیاز از ترخیص محموله های بانک کدرهگیری، می توانند ۱۰۰ درصد کالا را به صورت اعتباری ترخیص کنند و در فواصل زمانی ۳ تا ۶ ماهه ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

این فعال اقتصادی با بیان این نکته که با شروع کار دولت سیزدهم ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری توسط معاونت اقتصادی ریاست جمهوری از تصویب و در ثبت ۲ بند ۲ قسمت الف این تصویبیه تعیین شده است بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و تجارت. وزارت جهاد کشاورزی، طی یک ماه نسبت به تهیه دستور رویه واردات قانونی اقدام کند، گفت: دستورالعمل اجرای این مصوبه ۲ بهمن سال جاری تصویب، تصویب و صدور مجوز وارداتی فقط برای مواد اولیه توسط شرکت های تولید کننده در مدت زمان ۳ ماهه در بستر بستری است. سامانه نیما امکان پذیر باشد.

او تاکید کرد: اجرایی شدن این مطالعه در گرو این است که پیشتر اسناد تجارتی آزاد بوده و از حیث انتقال مالکیت نیز مشکلی وجود نداشته باشد، این رویه به مثابه ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای فاقد کد رهگیری است با این تفاوت که واردکنندگانی که اسناد مالکیت را پیش می برند. در ید آنها با دریافت ثبت سفارش و مجوز ورود میتوانستند با تودیع دو ماهه به گمرک برای ارائه کد رهگیری ۹۰ درصد کالای خود را ترخیص کرده و ۱۰ درصد باقی مانده آن منوط به ثبت اطلاعات منشأ ارز است، هر چند در. رویه وارداتی مجاز وارد کنندگان تولیدی می تواند آمار پس از ثبت سفارش و مجوز ورود با دریافت گواهی ثبت ثبت مدت دار و خرید و انتقال در سامانه نیما ظرف مدت ۳ ماه، کل مواد اولیه وارده خود را از گمرک ترخیص کنند.

بر اساس بیانات فاروقی، گستره شمول فقط کافی است به مقصود، چون واردکننده متعهد به ارز در بازار ثانویه بوده و رویه مصرف در قبال مشاهده نشده است و از طرفی این تسهیلات همزمان معطوف به واردکننده تولیدکننده و مواد اولیه است، در شرایطی که ماده اولیه توسط هر شخصی وارد شود در نهایت مصرف در مصرف می‌شود. همچنین نیاز به تولید تنها مواد اولیه نیست و ماشین آلات و ملزومات تولید هم از نیازهای اساسی توش است

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری